Sở Công thương: Thực hiện tốt công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính

Cập nhật: 12-07-2018 | 07:57:50

Từ đầu năm đến nay, Sở Công thương đã tích cực trong công tác rà soát, công khai thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Sở Công thương. Chất lượng phục vụ dịch vụ công tại bộ phận “một cửa” Sở Công thương ngày được nâng cao thông qua thực hiện và duy trì cơ chế “một cửa” với các TTHC được cải cách theo hướng nhanh gọn, đơn giản, dễ thực hiện.

 Cán bộ “một cửa” Sở Công thương niềm nở tiếp người dân giải quyết TTHC

 Tăng cường công tác chỉ đạo

Thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 của UBND tỉnh, Sở Công thương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018, cử cán bộ, công chức (CBCC) đầu mối tham dự đầy đủ các buổi hội nghị, cuộc họp liên quan đến công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức; đồng thời tổ chức triển khai đến CBCC của sở, nhất là đối với các bộ phận liên quan đến việc thực hiện TTHC của cơ quan. Qua đó đã tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn và bộ phận “một cửa” trong việc thực hiện các yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm soát các TTHC.

Điểm nhấn quan trọng là lãnh đạo sở đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác cải cách TTHC một cách đồng bộ, quyết liệt. Từ đó, sở đã đề ra một số hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến mới trong công tác cải cách TTHC như: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ngoài ra, sở đã ban hành quyết định chính thức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hiện rà soát chuẩn hóa nội dung trình UBND tỉnh công bố, công khai TTHC; kiện toàn bộ phận “một cửa”; rà soát các văn bản quy định về TTHC thuộc thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo tinh thần của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Đối với các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền luôn được lãnh đạo sở quan tâm rà soát, đánh giá tác động để chỉnh sửa, hoàn thiện nhằm bảo đảm tính cần thiết, hợp lý và hợp pháp trước khi trình UBND tỉnh ban hành. Hầu hết các TTHC của Sở Công thương chủ yếu tập trung thực hiện theo các quy định của luật, nghị định và thông tư...

Công bố, công khai TTHC

Trong 6 đầu năm 2018, Sở Công thương đã thực hiện rà soát, chuẩn hóa, công bố công khai TTHC chậm tiến độ so với quy định, do các văn bản QPPL của ngành thay đổi liên tục và có nhiều thủ tục mới phát sinh phải chờ quyết định công bố TTHC của Bộ Công thương hướng dẫn cụ thể để việc công bố, công khai TTHC của sở được đầy đủ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Hiện tại, tổng số TTHC của sở là 149 TTHC, trong đó cấp tỉnh là 133 thủ tục, cấp huyện là 13 thủ tục, cấp xã là 3 thủ tục. Trong công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, Sở Công thương là đơn vị đi đầu, trong tháng 6-2018, sở có ban hành kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, trong đó sở đề xuất cắt giảm 91 yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC đối với 25 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực (điện; công nghiệp tiêu dùng; lưu thông hàng hóa trong nước). Sở sẽ thực thi phương án đơn giản hóa TTHC sau khi được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định số 137/2017/NĐ-CP, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP.

Từ việc công bố, công khai TTHC của sở đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp làm TTHC. Trong 6 tháng qua, sở đã giải quyết 4.392 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 4.392, đạt 100%. Sở đã triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với 23 TTHC thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, xúc tiến thương mại, hóa chất, an toàn thực phẩm, xuất nhập khẩu. Ông Hồ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Công thương, nhìn nhận công tác kiểm soát TTHC được lãnh đạo sở quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Qua đó góp phần vào sự điều hành và hoạt động tại đơn vịđược thông suốt, hiệu quả, công khai, minh bạch hơn. Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC tại đơn vịtrong 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Hồ Văn Bình cho biết thêm, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các quy định về kiểm soát TTHC, Sở Công thương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về công tác kiểm soát TTHC; phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện công khai, minh bạch, cập nhật các TTHC thuộc phạm vi quản lý của sở; tiếp tục rà soát, thống kê cập nhật công bố TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Công thương theo quy định. Cùng với đó là tiếp tục triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC thông qua ngày phổ biến pháp luật tại cơ quan; đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của CBCC, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC qua các kênh quản lý của sở như: Trang thông tin của sở, Bản tin công thương...

 Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; ĐT: (0274) 3.835.029 - số Fax: (0274) 3.822.174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter