Sở Tài nguyên và Môi trường: Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Cập nhật: 23-08-2018 | 08:41:41

Tại hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 và triển khai Chỉ số CCHC mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa được tổ chức trung tuần tháng 8 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã nỗ lực vươn lên xếp hạng 2 trong 20 sở, ban ngành về kết quả thực hiện Chỉ số CCHC và liên tục tăng hạng trong 4 năm. Cụ thể, Chỉ số CCHC của sở đạt 84,62%, nằm trong nhóm đạt loại tốt, so với năm 2016 tăng 8,86% và tăng 3 hạng.


Sở TN&MT thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính về TN&MT

Nổi bật dễ thấy là công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC đạt 83,47%, đứng thứ 2 và cao hơn 16,94% so với mức trung bình của các sở, ban ngành (năm 2016 đứng hạng 1). Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước của sở năm qua cũng có sự cải thiện rõ rệt, đạt hiệu quả cao và duy trì xếp loại 2/20 sở, ban ngành qua 2 năm liên tiếp. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, đạt được kết quả đó là do lãnh đạo sở thường xuyên chú trọng chỉ đạo, điều hành, như kịp thời triển khai Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28-8-2015 của UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ ngày 6-2-2017 về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp cùng các văn bản cụ thể hóa chỉ đạo của tỉnh, Trung ương về CCHC; đồng thời thống nhất chỉ đạo, tuyên truyền CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thông qua các buổi họp tổng kết, giao ban hàng tuần, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, ban hành các thông báo kết luận của Giám đốc sở nhằm xác định trách nhiệm người đứng đầu của từng phòng, đơn vị và tạo sự thống nhất, đồng thuận trong triển khai thực hiện CCHC.

Bên cạnh đó, sở thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện CCHC gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và công tác đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trực thuộc; tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi phản ánh, kiến nghị nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường; kiến nghị HĐND, UBND sửa đổi các thủ tục hành chính (TTHC) và văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước; tham mưu công bố và theo dõi thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO hàng năm; theo dõi chặt chẽ việc giải quyết hồ sơ, TTHC, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại các chi nhánh, tỷ lệ cấp GCNQSDĐ đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, đúng hạn đạt trên 99%.

Sở cũng quan tâm rà soát và kiện toàn bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối và giảm chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả việc phân cấp trong quản lý về đất đai, điển hình như tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND cấp huyện; theo dõi việc thực hiện tinh giản biên chế và kiến nghị hoàn thiện đề án vị trí việc làm; cử cán bộ, công chức (CBCC) tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa, nâng cao đội ngũ chức danh; bố trí, sử dụng CBCC gắn với quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện cơ chế bảo đảm toàn bộ chi phí đối với 3/4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; nằm trong top 5 tỉnh, thành đứng đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT, nổi bật là liên thông phần mềm trao đổi thông tin và luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan quản lý đất đai và cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Với mục tiêu duy trì, nâng cao mức độ xếp hạng của sở nói riêng và của tỉnh nói chung về CCHC trong những năm tiếp theo, thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục chỉ đạo triển khai đầy đủ các nhiệm vụ CCHC, có giải pháp cụ thể nhằm thực hiện một số nhiệm vụ CCHC chưa thực sự tốt và gắn với thực tiễn nhiệm vụ ngành như tiếp tục đơn giản hóa về điều kiện, yêu cầu thực hiện TTHC; thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm và cải cách tài chính công; thực hiện tăng thu nhập cho CBCCVC; ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính trong giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp…

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter