Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Cập nhật: 28-05-2015 | 07:51:47

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Trong điều kiện khối lượng công việc nhiều, phức tạp, song Đảng ủy, Ban Giám đốc sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tại cơ quan cũng như chăm lo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động. Trong đó việc xây dựng các điển hình, mô hình xây dựng và thực hiện QCDC được sở quan tâm thực hiện thường xuyên.

 Thực hiện Chỉ thị 30/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đồng bộ các nội dung quan trọng của chỉ thị. Trong đó, sở đã tập trung vào việc xây dựng các biện pháp, mô hình và nhân rộng các cá nhân điển hình thực hiện tốt QCDC ở cơ sở như niêm yết chuẩn mực đạo đức cán bộ ngành tài nguyên và môi trường tại sở và các đơn vị trực thuộc; xây dựng website nhằm giáo dục, nhắc nhở CBCCVC về trách nhiệm, nâng cao ý thức trong tiếp dân, xử lý công việc của dân. Bên cạnh đó, sở thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng về các lĩnh vực của ngành trên website để người dân thực hiện chức năng giám sát; kết hợp với các hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ tài nguyên và môi trường cũng như lắng nghe dân nói khi tiếp xúc, tiếp nhận kiến nghị của dân…

Một trong những hoạt động thực hiện QCDC trong cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường là đã đưa vào sử dụng cổng thông tin điện tử thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2 với 81 thủ tục hành chính và cấp độ 3 cho 3 thủ tục về lĩnh vực môi trường nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan cũng như công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu.

Song song đó, sở đã triển khai sâu rộng trong CBCCVC nghiêm túc thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành tài nguyên và môi trường thông qua “Ngày pháp luật”, website của sở để nhân dân biết và giám sát. Mặt khác, sở cũng ban hành kế hoạch chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương cán bộ ngành tài nguyên và môi trường; thủ trưởng các phòng, đơn vị thường xuyên tuyên truyền và giáo dục CBCCVC học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước. Bên cạnh đó, ngay đầu mỗi năm, sở đã đưa nội dung, tiêu chí bình xét cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến và kế hoạch phát động thi đua. Trên cơ sở đó, các phòng, đơn vị kịp thời phát hiện, biểu dương các mô hình tốt trong cải cách thủ tục hành chính, văn hóa công sở và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Song song với việc thực hiện các nội dung về thực hiện QCDC cơ sở, trong thời gian qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC gắn với thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng như thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/ TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu ở cơ sở.

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter