Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Cập nhật: 27-03-2014 | 00:00:00

Ngày 26-3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã chủ trì cuộc họp thông qua đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại tại UBND cấp huyện. Đây được xem là đề án cần thiết để các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thống nhất mô hình tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại địa phương.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của HĐND-UBND TX.Thuận An thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Những kết quả khả quan

Báo cáo tóm tắt đề án tại cuộc họp, ông Lê Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết thực hiện Quyết định 93 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Tính đến nay 7 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 4 huyện, 2 thị xã và TP.TDM đều đã thành lập bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên 7 lĩnh vực: Tư pháp, hộ tịch, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, văn hóa và môi trường (tương ứng từ 49 đến 188 thủ tục hành chính (TTHC) trong số 229 TTHC cấp huyện) với số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý là 293.916 hồ sơ trong năm 2013.

Tất cả các huyện, thị, thành phố đều thực hiện liên thông với cơ quan thuế trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và nghĩa vụ thuế liên quan đến đất đai, xây dựng. Các lĩnh vực hành chính khác (8 lĩnh vực) bao gồm: Lao động - thương binh và xã hội, y tế, giáo dục, giao thông - vận tải, nội vụ, nông nghiệp - phát triển nông thôn, thông tin và truyền thông, thể thao, du lịch đều thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại các phòng, ban chuyên môn của UBND cấp huyện.

Hiện nay, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các huyện, thị, thành phố đều do lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND trực tiếp phụ trách. Mỗi địa phương được bố trí từ 4 - 13 người tùy theo số lượng TTHC phát sinh và số lĩnh vực tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các huyện Tân Uyên, Phú Giáo, Bến Cát, TX.Dĩ An bố trí công chức chuyên trách tại bộ phận một cửa; các huyện, thị, thành phố còn lại thực hiện chế độ điều động tạm thời kết hợp biên chế của Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện. Bộ phận một cửa các huyện, thị, thành phố đều được bố trí trụ sở riêng như: TX.Dĩ An, các huyện Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo; TX.Thuận An và TP.TDM bố trí bộ phận một cửa tại sảnh tầng trệt của Văn phòng HĐND-UBND để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân. Các bộ phận một cửa đều được trang bị hệ thống xếp hàng tự động (trừ huyện Phú Giáo và huyện Dầu Tiếng do số hồ sơ phát sinh ít nên không sử dụng), khu vực ngồi chờ, màn hình giải trí, báo chí, bảng thông tin công khai TTHC. Đây là điểm thuận lợi, tạo cơ sở tốt trong đột phá cải cách hành chính.

Theo ông Lê Hồng Quân, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện, thị, thành phố trong thời gian qua về giải quyết các TTHC đã cơ bản giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Mặt khác, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức (CBCC) được nâng cao; thẩm quyền của từng cấp, trách nhiệm của từng cơ quan trong giải quyết TTHC đối với người dân và doanh nghiệp được xác định rõ ràng. Đặc biệt thực hiện cơ chế này đã loại bỏ những thủ tục rườm rà, không cần thiết, rút ngắn thời gian, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi có yêu cầu giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần chống tệ quan liêu, cửa quyền, hách dịch và tham nhũng của một bộ phận CBCC.

Những hạn chế cần khắc phục

Mặc dù trong thời gian qua, các địa phương cấp huyện đã áp dụng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian đi lại, nhưng nhìn tổng thể vẫn còn nhiều điểm thiếu sự thống nhất trong mô hình, tên gọi. Ông Lê Hồng Quân cho biết, thực tế hiện nay, cùng một TTHC có thể có sự tiếp nhận và xử lý theo các quy trình khác nhau, thời gian xử lý khác nhau và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ khác nhau giữa TX.Thuận An, huyện Bến Cát, huyện Tân Uyên. Bên cạnh đó, các cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các huyện, thị, thành phố cũng được hưởng các chế độ chính sách khác nhau. Ông Quân chỉ rõ, một số lãnh đạo của các phòng ban chuyên môn cấp huyện chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Từ đó, chưa có sự phối hợp tốt trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chung của địa phương.

 Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát TTHC (Sở Tư pháp) đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. ĐT: (0650) 3.835.029, fax: (0650) 3.822.174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

Cùng với hạn chế nêu trên, hiện các công cụ giám sát, quản lý, thông tin, thống kê, kiểm tra chưa được vận dụng đầy đủ, hợp lý giữa các huyện, thị, thành phố làm giảm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện; chưa xác định rõ ràng trách nhiệm, nhiệm vụ của từng CBCC và từng bộ phận, phòng ban liên quan trong toàn bộ chu trình tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả cho người dân và tổ chức. Điều này dẫn đến tính đồng bộ và hiệu lực trong việc chỉ đạo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có lúc, có nơi chưa bảo đảm yêu cầu; chưa thực hiện được những chế tài cần thiết để bảo đảm hiệu quả chỉ đạo.

Bên cạnh đó, một số nơi đang có biểu hiện quá tải, phòng làm việc, trang thiết bị làm việc và các điều kiện tiếp đón công dân chưa được chu đáo. Việc áp dụng tin học tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả còn nhiều hạn chế; nhân sự của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chưa được chuyên môn hóa cao… Từ những hạn chế này, UBND tỉnh xây dựng Đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại tại UBND cấp huyện.

Phát huy lợi thế công nghệ thông tin

Ông Lê Hồng Quân cho rằng, Đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện tại các UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh được xây dựng tập trung vào việc ứng dụng các trang thiết bị điện tử và phần mềm công nghệ thông tin. Đề án thống nhất mô hình và tổ chức hoạt động của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại UBND cấp huyện trong toàn tỉnh; tăng cường và tạo sự thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức khi đến giao dịch về TTHC tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện; đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc với tổ chức và công dân, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện chương trình cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách TTHC và hoạt động của bộ phận một cửa…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung yêu cầu Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành rà soát lại, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đề án. Riêng việc thẩm định đề án, Sở Tư pháp cần rà soát lại kỹ lưỡng trước khi tham mưu UBND tỉnh ban hành. Các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố cần chủ động xây dựng đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị theo đề án của tỉnh. Các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố cần lựa chọn yếu tố con người cho thật tốt, bởi chính những CBCC ngồi trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận có yếu tố quyết định đến thành công của công tác cải cách TTHC tại địa phương. Riêng 2 huyện mới thành lập, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung lưu ý cần từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý bộ máy hành chính và công tác cải cách hành chính để từng bước hoạt động hiệu quả và đồng bộ.

 

 HỒ VĂN

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter