Dòng sự kiện: 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

50 năm vang mãi bản hùng ca - Bài 6

Cập Nhật 19-01-2018 08:52:47

Bài 6: Đất Sông Bé bùng lên ngọn lửa cách mạng

Tag: 50 năm vang mãi

50 năm vang mãi bản hùng ca – Bài 5

Cập Nhật 18-01-2018 08:09:54

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn về thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản Chiến tranh cục bộ, làm lung lay ý chí xâm lược, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh,

Tag: 50 năm,vang mãi,bản hùng ca,Bài 5

50 năm vang mãi bản hùng ca- Bài 4

Cập Nhật 17-01-2018 11:12:36

Bài 4: Đánh ngay vào Tòa đại sứ Mỹ

Tag: Tòa đại sứ Mỹ

50 năm vang mãi bản hùng ca- Bài 3

Cập Nhật 16-01-2018 08:13:24

Bài 3: Hồi ức của một đại tá tình báo

Tag: vang mãi bản hùng ca

50 năm vang mãi bản hùng ca- Bài 2

Cập Nhật 15-01-2018 08:28:34

Bài 2: Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

Tag: Xuân Mậu Thân

50 năm vang mãi bản hùng ca – Bài 1

Cập Nhật 13-01-2018 08:33:28

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một chủ trương chiến lược đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở ra cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

Tag: 50 năm,vang mãi,bản hùng ca,Bài 1

Bài viết của Chủ tịch nước nhân 50 năm Tổng tiến công Mậu Thân 1968

Cập Nhật 12-01-2018 09:05:18

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968-2018), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã có bài viết

Tag: Mậu Thân

Tổng tiến công Xuân 1968: Ký ức của những người anh hùng

Cập Nhật 02-01-2018 09:56:48

Đã 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những chiến công và những trận đánh vang dội ở nội đô Sài Gòn vẫn in đậm trong ký ức mỗi người về một thời “hoa lửa,”

Tag: Tổng tiến công Xuân 1968,anh hùng

Quay lên trên free html hit counter