Dòng sự kiện: Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII)

Hội nghị Trung ương 7: Các đề án được thảo luận là rất cần thiết

Cập Nhật 09-05-2018 19:18:30

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII đang diễn ra, tập trung thảo luận các Đề án quan trọng liên quan đến công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Tag: Hội nghị Trung ương 7,Đổi mới công tác cán bộ

Bầu hai đồng chí Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn vào Ban Bí thư

Cập Nhật 09-05-2018 16:29:33

Ngày 9/5, ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tag: Trần Cẩm Tú,Trần Thanh Mẫn,Ban Bí thư

Nhân dân đánh giá cao ba đề án được Hội nghị Trung ương 7 xem xét

Cập Nhật 09-05-2018 14:35:15

Ngày 8/5, Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII tập trung thảo luận về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tag: ba đề án Hội nghị Trung ương 7

Bài viết của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cải cách chính sách BHXH

Cập Nhật 08-05-2018 17:51:25

Bài viết “Cải cách chính sách BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước” của GS.TS Vương Đình Huệ

Tag: cải cách tiền lương,bảo hiểm xã hội

Diễn biến ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 7

Cập Nhật 07-05-2018 18:51:31

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 07/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội.

Tag: ngày làm việc đầu tiên,Hội nghị Trung ương 7

Phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 7

Cập Nhật 07-05-2018 16:55:16

Sáng 7/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tag: Phát biểu,Tổng Bí thư,khai mạc Hội nghị Trung ương 7

Hội nghị TW7 tập trung xem xét, quyết định ba đề án quan trọng

Cập Nhật 07-05-2018 11:19:47

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tiến hành Hội nghị lần thứ bảy, tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tag: Hội nghị TW7,tập trung xem xét,quyết định ba đề án quan trọng

Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập Nhật 07-05-2018 10:41:53

Sáng 7/5, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tag: Khai mạc,Hội nghị lần thứ bảy,Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta

Cập Nhật 06-05-2018 10:42:58

20 năm qua, Chiến lược cán bộ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó, tạo khung thể chế cho sự định hình và phát triển đội ngũ cán bộ của thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Tag: Chiến lược cán bộ,Đại hội VI của Đảng,Đại hội VIII của Đảng,đại hội XII của đảng

Cải cách để tiền lương trở thành động lực phát triển bền vững

Cập Nhật 06-05-2018 10:25:09

Tiền lương sẽ là thu nhập chính, phản ánh đầy đủ thu nhập của người lao động và bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình.

Tag: hội nghị trung ương 7,khóa XII

8 đề xuất cải cách BHXH trình Trung ương

Cập Nhật 06-05-2018 10:25:09

Tại Hội nghị Trung ương 7 khoá XII, Trung ương sẽ bàn nhiều vấn đề quan trọng, trong đó vấn đề cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội

Tag: bảo hiểm xã hội

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới

Cập Nhật 06-05-2018 09:56:13

Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành, bại của cách mạng.

Tag: Đại hội XII

Quay lên trên free html hit counter