"Sức hấp dẫn của báo chí chính là nói đúng sự thật"

Cập nhật: 10-06-2012 | 00:00:00

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), ngày 9-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, cùng đội ngũ báo chí cả nước nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; mong muốn được lắng nghe tâm tư nguyện vọng, trăn trở, mong muốn của đội ngũ những người làm báo.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Nhân dân.  Tại cuộc làm việc với Báo Nhân Dân, sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay; nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân đã đoàn kết phấn đấu, tìm tòi sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của mình, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào công tác tư tưởng, vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, Ban Biên tập, Đảng ủy Báo Nhân Dân đã có nhiều giải pháp tích cực nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm, tập trung tuyên truyền nổi bật chủ đề "Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống;" xây dựng cơ quan vững mạnh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Báo Nhân dân đã tập trung chỉ đạo thực hiện các đề tài tuyên truyền: đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường quản lý lễ hội... Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay;" cùng với việc đưa tin kịp thời việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị, Báo Nhân Dân đã mở ba chuyên mục lớn: "Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng;" "Những ý kiến tâm huyết;" và "Tìm hiểu những vấn đề mới của Nghị quyết Trung ương 4," được bạn đọc hoan nghênh.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò, vị trí hết sức quan trọng của Báo Nhân dân, một kênh thông tin chính thống của Đảng, lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực báo chí, tư tưởng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Là tờ báo có bề dày truyền thống, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí, những năm gần đây, Báo Nhân Dân ngày càng phát triển, với quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng rãi, được dư luận xã hội đánh giá cao. Không phải ngẫu nhiên, Bác Hồ viết hàng nghìn bài báo trên Báo Nhân dân; nhiều nhà báo lão thành, nhiều cây bút nổi tiếng trong làng báo Việt Nam đều trưởng thành từ Báo Nhân dân.

Tổng Bí thư chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ những người làm báo nói chung, trong đó có các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân, đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Tổng Bí thư mong muốn, Báo Nhân Dân cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung, các loại hình, cách thức trình bày, phương thức thể hiện, nhưng là đổi mới một cách đúng đắn, có nguyên tắc. Báo chí là chính trị thì Báo Nhân dân càng phải là chính trị. Tuyên truyền chính trị một cách có nghệ thuật, bằng trái tim, tình cảm sâu lắng, đi vào lòng người. Cần nhận rõ điều gì làm nên sức hấp dẫn của tờ báo, phải chăng là nói đúng sự thật một cách truyền cảm, thuyết phục, nói những điều mà người nghe đang cần, không phải cứ nói ngược, nói nhiều tiêu cực, rút tít giật gân... thì mới hấp dẫn. Ngược lại, đó là tầm thường hóa, không phải là nghệ thuật, càng không phải là nghệ thuật chân chính.

Tổng Bí thư gợi mở, trước hết cần đổi mới về nội dung, nội dung phải phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại... Cùng với tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cần chú ý phản ánh sinh động thực tiễn nóng hổi của cuộc sống; cùng với việc đưa tin, cần tăng thêm các bài bình luận kịp thời, sắc sảo, nhạy bén, có tính định hướng cao; cùng với biểu dương người tốt việc tốt, cần quan tâm phê phán những biểu hiện tiêu cực, mặt trái; cùng với những bài chính luận, cần có thêm những bài phóng sự điều tra, tăng cường đấu tranh phê phán những khuynh hướng, quan điểm sai trái, lệch lạc...

Muốn thế, Báo Nhân dân phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công việc thật tốt, phải có đội ngũ những người viết giỏi, thu hút nhân tài, tổ chức mạng lưới cộng tác viên, đào tạo bồi dưỡng những cây bút quyền uy; phối hợp chỉ đạo giữa các kênh, các báo, các ban, bộ, ngành hữu quan; làm tốt công tác xây dựng nội bộ, xây dựng đội ngũ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tổng Bí thư cũng đã ghi nhận, trao đổi về một số kiến nghị, đề xuất của Báo Nhân Dân liên quan đến công tác xây dựng tổ chức bộ máy, kênh truyền hình Nhân Dân, công tác phát hành, đưa Báo Nhân dân đến với đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản, Tổng Bí thư khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Tạp chí Cộng sản, là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; mong muốn Tạp chí Cộng sản luôn làm “đúng vai, thuộc bài,” làm đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Nói đến lý luận gồm có nghiên cứu lý luận, giáo dục và truyền bá lý luận, mà ở đây là lý luận chính trị. Sức hấp dẫn của Tạp chí Cộng sản thể hiện ở tính chính trị rất cao, tính lý luận sâu sắc; chính trị là linh hồn của lý luận. Đối tượng của Tạp chí là cán bộ trung cao cấp, những người có trình độ lý luận.

Tổng Bí thư hoan nghênh cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tạp chí Cộng sản đã kế tục và phát huy truyền thống lâu đời của mình, không ngừng phát triển cả về quy mô, đội ngũ và nội dung hoạt động, góp phần xứng đáng vào công tác tuyên truyền lý luận chính trị của Đảng và sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận tồn tại hạn chế, đó là tính lý luận, tính chính trị, tính thực tiễn chưa cao, tính chiến đấu chưa sắc bén.

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư chỉ rõ: trước tình hình diễn biến phức tạp, mau lẹ, khó lường, khó khăn, thách thức còn nhiều, Tạp chí Cộng sản cần bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để triển khai các hoạt động công tác, làm tốt công tác biên tập, xuất bản, hoạt động khoa học. Tạp chí phải tiếp tục đổi mới , nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, cả lý luận và chính trị, đối nội và đối ngoại, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, tự vươn lên và xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

Về nội dung, Tạp chí Cộng sản phải bám sát nhiệm vụ chính trị, Cương lĩnh, chiến lược, đường lối, quan điểm của Đảng để tuyền truyền, đưa vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời bám sát thực tiễn, tổng kết lý luận để bổ sung, phát triển đường lối.

Tạp chí cần tiên phong trong đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái; nghiêm túc kiểm điểm phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng chương trình hành động của Tạp chí theo hướng tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước một cách có hệ thống, bài bản hơn; tăng cường tổng kết thực tiễn, điều tra nghiên cứu thực tiễn; tăng cường nghiên cứu, trao đổi, làm sáng tỏ thêm, sâu sắc hơn đường lối cương lĩnh; tăng cường đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng; giới thiệu những kinh nghiệm tốt của các địa phương và của nước ngoài; chú ý nâng cao hàm lượng lý luận.

Về hình thức, Tạp chí Cộng sản cũng phải đổi mới, cùng với việc mở rộng các ấn phẩm phụ, cần tập trung cho nhiệm vụ chính, ấn phẩm chính, chú trọng hơn thông tin trên báo điện tử. Cách thức tổ chức bài phải công phu, bài bản, để có nhiều bài chất lượng cao và Tạp chí Cộng sản phải luôn mẫu mực cả về nội dung và hình thức.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã phát biểu ý kiến, tập trung làm rõ những mặt được, mặt chưa được trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác biên tập, xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản; làm thế nào để Tạp chí Cộng sản ngày càng có nhiều bài viết có giá trị lý luận sâu sắc, có tính chiến đấu cao...

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter