Tăng cường quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

Cập nhật: 11-04-2019 | 09:18:05

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức về trách nhiệm quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại (CTR, CTNH) trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã thực hiện nhiều đợt tập huấn, tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý CTR, CTNH. Điển hình, sở đã tổ chức tập huấn về Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 5-8-2016 và Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13-12-2017 của UBND tỉnh quy định về trách nhiệm quản lý CTR, CTNH trên địa bàn tỉnh...


Đội Xử lý đổ trộm chất thải, đổ rác không đúng nơi quy định phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An phối hợp ngành chức năng bắt quả tang phương tiện vận chuyển chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy định, đổ trộm chất thải tại khu đất trống ven đường Mỹ Phước - Tân Vạn.
Ảnh: DUY CHÍ

Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, thời gian qua, nhận thức về công tác quản lý CTR,CTNH của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao - thể hiện qua kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về CTR,CTNH. Kết quả này cho thấy các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng chấp hành tốt quy định quản lý CTR,CTNH. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng một số cá nhân, tổ chức chưa chấp hành đúng quy định, bị xử lý vi phạm hành chính. Trong năm 2018, sở đã xử lý hơn 50 tổ chức, cá nhân sai phạm trong quản lý CTR,CTNH với số tiền gần 4 tỷ đồng.

Năm 2019, ngành TN&MT Bình Dương đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, ngành tiếp tục thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ trong quản lý TN&MT; cải cách hành chính đối với các Phòng TN&MT cấp huyện; cùng với đó nâng cao công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, ngành thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với 133 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; kiểm tra theo chuyên đề kết hợp các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; kiểm tra chuyên đề về quản lý đất đai theo Đề án nâng cao năng lực xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai; việc sử dụng đất của các đơn vị sản xuất, kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp... Song song đó, ngành cũng tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân theo phản ánh, kiến nghị của cử tri, theo đơn thư phản ánh gửi trực tiếp, thông tin từ đường dây nóng của Trung ương và địa phương.

Để triển khai kế hoạch nói trên có hiệu quả, Sở TN&MT đã chủ động tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng về thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ thuộc sở, Phòng TN&MT cấp huyện, cán bộ cấp xã; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra định kỳ, đột xuất để bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất quán. Định kỳ, sở tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá từng chuyên đề, lĩnh vực và triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời rút kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo; đồng thời nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức và hiệu quả công tác theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh: “Phát triển sản xuất phải gắn liền với bảo vệ môi trường”.

Quy định về trách nhiệm của đơn vị phát thải

Theo quy định của pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị là chủ nguồn thải chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng lớn hơn 600 kg/năm phải thực hiện đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, trường hợp cá nhân, tổ chức không thực hiện sẽ bị xử phạt với số tiền lên đến 80 triệu đồng. Việc lưu giữ tạm thời CTR, CTNH, các cá nhân, đơn vị phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường, trong đó lưu ý một số điểm: Khu vực lưu chứa có mái che, nền chống thấm, gờ chống tràn, hố thu gom chất thải lỏng; phân khu, dán biển cảnh báo, dán nhãn đối với chất thải nguy hại. Trường hợp cá nhân, đơn vị vi phạm sẽ bị xử phạt tiền lên đến 100 triệu đồng. Cùng với đó, chủ nguồn thải phải có trách nhiệm chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý CTR, CTNH được cấp phép.

Hiện Sở TN&MT đã đăng tải danh sách các doanh nghiệp hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTR, CTNH trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: www.stnmt.binhduong.gov.vn. Đối với chất thải nguy hại, chủ nguồn thải phải ký hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý được Bộ TN&MT cấp giấy phép xử lý và cập nhật tại địa chỉ: www.quanlychatthai.vn. Khi chuyển giao chất thải, chủ nguồn thải phải lập chứng từ chuyển giao theo quy định, lưu giữ chứng từ và định kỳ trước ngày 31-1 hàng năm báo cáo về Sở TN&MT theo quy định (biểu mẫu báo cáo Phụ lục 4 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT). Trường hợp các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt lên đến 500 triệu đồng.

Quy định cũng nêu rõ, nghiêm cấm việc đổ, thải CTR, CTNH không đúng quy định; trường hợp vi phạm tùy theo khối lượng chất thải sẽ bị xử phạt vi phạm lên đến 2 tỷ đồng.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ thu gom CTR, CTNH mang đến những khu dân cư thưa thớt người ở, bãi đất trống đổ trộm. Ngành chức năng của tỉnh đã mật phục, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan. Gần đây, UBND phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An đã thành lập Đội Xử lý đổ trộm chất thải, đổ rác không đúng nơi quy định. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, đội đã mật phục, bắt giữ nhiều vụ đổ trộm chất thải, bỏ rác không đúng nơi quy định. Các vụ vi phạm về đổ trộm chất thải đã được chuyển giao cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. Riêng đối với các trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định, ngoài việc xử lý theo quy định, cơ quan chức năng còn tăng cường tuyên truyền về ý thức văn minh đô thị, trách nhiệm bảo vệ môi trường và cho làm cam kết không tái phạm.

Lựa chọn đơn vị thu gom có năng lực

Theo quy định, tổ chức, cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTR, chất thải công nghiệp phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến các điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại, yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ xử lý chất thải nguy hại; chỉ được vận chuyển, xử lý đối với các chất thải nguy hại theo đúng nội dung giấy phép được cấp. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt với số tiền lên đến 2 tỷ đồng và tước giấy phép xử lý chất thải.

Thực hiện Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24-4-2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30-6-2015 của Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải nguy hại, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 5-8-2016 quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13-12-2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 5-8-2016. Theo đó, tổ chức, cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển CTR thông thường trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đăng ký phương án bảo vệ môi trường cho hoạt động thu gom, vận chuyển CTR thông thường và nộp về Sở TN&MT để xem xét, cập nhật danh sách.

Việc thu gom, vận chuyển phải bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường, chất thải phải được vận chuyển đến địa điểm xử lý được cấp phép. Nghiêm cấm các trường hợp vận chuyển đổ thải chất thải không đúng quy định; trường hợp vi phạm bị phát hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 2 tỷ đồng và tịch thu phương tiện vận chuyển đổ thải.

Hiện Bình Dương có 24 doanh nghiệp đủ điều kiện thu gom, xử lý CTR, CTNH. Các doanh nghiệp này đã được Bộ TN&MT cấp phép hoạt động. Các doanh nghiệp đã đầu tư phương tiện, thiết bị chuyên dụng đủ điều kiện thu gom, vận chuyển, xử lý CTR, CTNH, chất thải công nghiệp và được đăng công khai trên website Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, tại địa chỉ: http://stnmt.binhduong.gov.vn.

 

DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter