Tạo sự lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Cập nhật: 11-01-2018 | 08:59:43

Hôm nay (11-1), Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 27-12-2017 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Bình Dương đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và là tiêu chí phấn đấu của các tập thể. Từ đó, đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm tốt ở nhiều địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Với chuyên đề năm 2018, cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề, như: Phong cách nêu gương, phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, khoa học, năng động, sáng tạo. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, trước hết phải tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, coi trọng việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. Nên lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mọi hoạt động của các lĩnh vực trong đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tinh thần đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.

NHẬT HUY 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter