Tập trung lãnh đạo công tác đầu tư kiến thiết thị chính

Cập nhật: 26-06-2012 | 00:00:00

Thủ Dầu Một nay đã đạt được các tiêu chí quan trọng về kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh (QP-AN) để lên thành phố (đô thị loại II). Đằng sau kết quả đó phải nói đến những nỗ lực của cấp ủy trong lãnh đạo, định hướng phát triển. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã phỏng vấn ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy xung quanh nhiệm vụ đó.

 Diện mạo Thủ Dầu Một ngày càng đổi thay. Trong ảnh: Đại lộ Bình Dương- Ông có thể đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) Đảng bộ TX.TDM trong nhiệm kỳ qua?

 - Nhiệm kỳ qua nhìn chung, tư tưởng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, NQ của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng vẫn tăng trưởng khá, đa số các chỉ tiêu đề ra đều đạt, tốc độ tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, QP-AN được giữ vững và Thủ Dầu Một được công nhận đô thị loại III từ năm 2007. Có thể minh chứng cho những kết quả đạt được bằng những con số cụ thể. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 19,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,2 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tương ứng với tỷ lệ 64,3% - 35,1% - 0,6% (dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp). Trong đó, tốc độ tăng trưởng dịch vụ nhanh, tăng 13,35% so với đầu nhiệm kỳ, vượt 1,3% so với NQ đề ra...

Đảng bộ luôn quan tâm công tác chính trị tư tưởng trong CB, ĐV và nhân dân; triển khai kịp thời các NQ của các cấp Đảng, triển khai đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá hàng năm. Bình quân có 81,5% cơ sở Đảng được xếp loại trong sạch vững mạnh, trên 99% ĐV đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ  trở lên.

Hoạt động HĐND rất nề nếp, tiếp xúc cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn, ban hành NQ, thực hiện giám sát, kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri. UBND có tập trung điều hành thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm về KT-XH, QP-AN, dân chủ XHCN được phát huy gắn với cải cách hành chính, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 về quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế: Một cửa và một cửa liên thông. Mặt trận và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển KT-XH, QP-AN. Đầu nhiệm kỳ đã xây dựng NQ vận động quần chúng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó đã tập hợp được 80,78% quần chúng vào tổ chức.

- Theo ông, thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ qua là gì?

- Theo tôi, thành tựu lớn nhất của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua là đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị mà NQ Đại hội IX đã đề ra. Chính vì thế mà Đại hội nhiệm kỳ X, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tặng cờ cho Đảng bộ TX.TDM đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2005-2010.

Thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị là toàn diện và HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể hoạt động nhịp nhàng đã góp phần cho kết quả chung. Tuy nhiên,  điều cần quan tâm là có tập trung cho đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo Nghị quyết 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để được công nhận là đô thị loại III (vào năm 2007) và cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II (tự đánh giá năm 2010), được công nhận là thành phố, là tiền đề để tiếp tục phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại I (vào năm 2015) là hạt nhân của thành phố Bình Dương trong tương lai.

- Bên cạnh thành tựu, có chỉ tiêu nào không đạt mục tiêu đề ra?

- Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy rằng còn nhiều hạn chế cần phải nỗ lực phấn đấu trong thời gian tới, đó là kinh tế có tăng trưởng nhanh nhưng chưa vững chắc, chưa phát huy hết thế mạnh của địa phương. Kết cấu hạ tầng nhất là giao thông, tuy đạt tiêu chí đô thị loại II nhưng chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch thực hiện Nghị quyết 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Một số công trình dự án chưa đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại, vi phạm trật tự văn minh đô thị còn diễn ra nhiều nơi, hệ thống xử lý nước thải chưa đầu tư kịp thời (đến năm 2012 mới bắt đầu triển khai). Công tác xây dựng, quản lý đô thị còn hạn chế, so với yêu cầu quy hoạch chung xây dựng đô thị còn chậm, ý thức nếp sống văn minh đô thị của người dân chưa tốt, trật tự đô thị chưa nghiêm, một số nơi vệ sinh công cộng chưa tốt, xây dựng trái phép còn diễn ra, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng còn lỏng lẻo. Tình hình trật tự xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân tồn tại là do công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chưa kịp thời; công tác quản lý triển khai thực hiện một số kế hoạch, đề án còn chậm, nhiều dự án được phê duyệt (nhất là các thành phần kinh tế khác) nhưng đến nay chưa được triển khai thực hiện. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa phát huy hết trách nhiệm, trình độ, năng lực, nhất là về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý còn non yếu, vai trò tham mưu của một số cơ quan chức năng chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tuyên truyền giáo dục, vận động người dân còn có mặt hạn chế (chưa đáp ứng yêu cầu, chưa sâu rộng), ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao nhất là trong giải tỏa đầu tư xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng có lúc chưa đồng bộ, kịp thời (tỉnh, thị, xã, phường).

- Vậy, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ là gì?

- Vai trò lãnh đạo của Đảng là toàn diện nhưng không lấn sâu, bao biện làm thay chính quyền, cần sâu sát, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, để cả hệ thống chính trị vận hành đồng bộ, nhịp nhàng.

- Trên cơ sở đó, mục tiêu phấn đấu của Thủ Dầu Một sau khi lên thành phố, thưa ông?

- Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2015 đạt các tiêu chí đô thị loại I. Bên cạnh tập trung đầu tư mới (nhất là khu đô thị Phú Tân, Hòa Phú - trong đó có dự án Thành phố mới Bình Dương) với việc cải tạo nâng cấp đô thị hiện hữu. Phát triển kinh tế bảo đảm yếu tố bền vững, thực hiện các giải pháp tăng tốc độ phát triển dịch vụ. Trong công nghiệp, chú trọng đổi mới công nghệ. Đi đôi phát triển kinh tế, tăng cường các hoạt động văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết có kết quả các vấn đề xã hội bức xúc, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm QP-AN. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, đoàn kết để thực hiện tốt NQ Đảng bộ lần thứ X, chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau khi lên thành phố, Thủ Dầu Một sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2012 và các năm còn lại mà NQ Đảng bộ đã đề ra. Bên cạnh các nhiệm vụ xây dựng Đảng, lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN; tập trung lãnh đạo công tác đầu tư kiến thiết thị chính, tiếp tục triển khai và phối hợp thực hiện các công trình trọng điểm như: đường vào khu hành chính tập trung, đường ven sông Sài Gòn, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, xây dựng bệnh viện; lãnh đạo công tác quản lý đô thị trong thực hiện đường thông, hè thoáng, an toàn giao thông, trật tự đô thị; có kế hoạch lập thủ tục để được công nhận là đô thị loại II, tạo tiền đề phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2015.

- Xin cám ơn ông!

Đến năm 2010, Thủ Dầu Một có 70 đơn vị trường học trên địa bàn với hơn 72.000 sinh viên, học sinh tham gia học tập, trong đó có 52 trường công lập, 18 ngoài công lập, 24 trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học, có 19 trường đạt chuẩn quốc gia. Trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa, 60% khu ấp đạt văn hóa tiên tiến... Tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm chỉ còn 6,62%. Tỷ lệ dân số tự nhiên còn 6,11%o, duy trì mức sinh thay thế, 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100 hộ nghèo được cấp BHYT. Xây dựng 269 căn nhà đại đoàn kết, 93 căn nhà tình nghĩa, đến năm 2008 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh giai đoạn 2006-2010. Đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, đến năm 2010 tỷ lệ đất giao thông nội thị đạt 20,88%, có 45,33% tuyến đường do xã, phường quản lý được bê tông hóa, tỷ lệ dân sử dụng nước sạch là 98,3%; 99,9% số hộ dân sử dụng điện, tỷ lệ tuyến đường chính có chiếu sáng 96,15% (136/142), bình quân có 140 máy điện thoại/100 dân; 86,94% chất thải rắn được thu gom xử lý, hiện có 49 dự án khu dân cư đô thị có chủ trương đầu tư với diện tích 1.175 ha, cơ bản hoàn thành việc cấp sổ nhà...

TRUNG ĐỒNG  (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter