Tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội

Cập nhật: 04-01-2013 | 00:00:00

Ngày 4-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2013. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2012, công tác tuyên giáo và công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương được triển khai trong bối cảnh có nhiều nét đặc thù. Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai một số khối lượng công việc lớn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước.

  Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu tại hội nghị. Ban Tuyên giáo Trung ương đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương trên các lĩnh vực công tác tư tưởng văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại và các lĩnh vực khoa giáo. Ban tích cực tham gia chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng và những vấn đề lớn của đất nước, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên toàn quốc.

Trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã kịp thời nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kịp thời chỉ đạo, cung cấp tài liệu tuyên truyền định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí bước đầu có tiến bộ và hiệu quả.

Công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch được triển khai bài bản hơn. Công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế từng bước được tăng cường và đổi mới. Công tác chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phê bình văn học nghệ thuật đã được tích cực triển khai với các hoạt động khảo sát, đánh giá việc thực hiện các chủ trương của Đảng về văn học, nghệ thuật….

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đinh Thế Huynh đã biểu dương những nỗ lực và những kết quả toàn diện trong năm 2012 của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên của Ban.

Chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: năm 2013, Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được ban hành trong năm 2012 và năm 2013; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng,” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng báo chí tiếp tục tuyên truyền về kết quả kiểm điểm ở cấp quận huyện và cấp cơ sở; chú trọng phát hiện, giới thiệu, biểu dương, cổ vũ những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời phê bình, uốn nắn những lệch lạc, những nơi làm qua loa, chiếu lệ, tạo chuyển biến rõ trong việc thực hiện Nghị quyết. Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, sửa đổi bổ sung Hiến pháp, vấn đề Biển Đông.... động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển bền vững với tốc độ hợp lý trong những năm tiếp theo, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia.

Bám sát thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan đến việc làm, đất đai, y tế, giáo dục- đào tạo, môi trường, an sinh -xã hội, văn hóa, đạo đức, Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc trong nhân dân, những vấn đề phức tạp nảy sinh để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương giải quyết, không hình thành “ điểm nóng”, những vấn đề phức tạp nổi cộm lan rộng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đổi mới phương thức, nội dung, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “ tự diễn biến,”” tự chuyển hóa” trong Đảng. Ban chủ động triển khai những giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao Huân chương Độc lập hạng III tặng ông Chu Văn Đạt, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter