Thành công Đại hội cấp trên cơ sở góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh

Cập nhật: 04-09-2020 | 08:58:38

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các Đảng bộ cấp trên cơ sở, đồng thời các đồng chí cấp ủy viên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, mà đặc biệt là Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo sâu sát nên công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh đã đạt yêu cầu, tiến độ đề ra. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết thành công của đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, góp ý, đề nghị chỉnh sửa các chi tiết trang trí hội trường trong quá trình chuẩn bị Đại hội điểm Đảng bộ TX.Tân Uyên. Ảnh: QUỐC CHIẾN

- Thưa đồng chí, 14/14 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí có thể đánh giá khái quát tình hình, kết quả tổ chức đại hội của các Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc trong thời gian qua?

- Đến ngày 14-8-2020, tất cả 14/14 Đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Hầu hết văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo, công phu, có chất lượng tốt và được đại hội đánh giá cao. Công tác nhân sự trước đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình; công tác bầu cử tại đại hội đúng quy định và đạt kết quả tốt. 14/14 Đảng bộ cấp trên cơ sở kết quả bầu cử ban chấp hành khóa mới có số phiếu bầu tập trung cao, đồng chí trúng cử ban chấp hành đạt số phiếu thấp nhất trên 85%; bình quân tỷ lệ nữ đạt 23,6% và tỷ lệ trẻ đạt 16,9% - đều cao hơn so với quy định của Trung ương.

- Qua thực tế tổ chức các đại hội, đâu là những bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, thưa đồng chí?

- Thứ nhất, trên cơ sở Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 17-12-2019 về tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu bí thư của cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, chọn Đảng bộ TX.Tân Uyên tổ chức đại hội điểm, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức đại hội điểm và thí điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy để rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh.

Ngay sau đại hội điểm Đảng bộ TX.Tân Uyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm với sự tham dự của đại diện thường trực cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của các Đảng bộ trực thuộc. Tại hội nghị, các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội được tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề còn có cách hiểu khác nhau để thống nhất rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung, thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thứ hai, xác định tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh đã trực tiếp làm việc với Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy để kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tại các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc để nắm tình hình, cho ý kiến để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo định hướng những vấn đề trọng tâm mà cấp ủy cần quan tâm trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Các đồng chí cấp ủy viên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên theo dõi nắm tình hình, kiểm tra, chỉ đạo sâu sát để công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh bảo đảm đạt yêu cầu, tiến độ đề ra.

Thứ ba, cấp ủy các cấp đã tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chú trọng công tác rà soát về quy hoạch, về tiêu chuẩn chính trị để xây dựng đội ngũ cấp ủy khóa mới bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn và vững vàng về bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn. Đồng thời, căn cứ kế hoạch và chỉ đạo của Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy triển khai các kế hoạch, chương trình; xây dựng văn kiện, tổ chức lấy ý kiến; thực hiện quy trình nhân sự, định hướng cơ cấu, đề án nhân sự cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy theo đúng quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Song song đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đồng chí có thể cho biết việc tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở có ý nghĩa như thế nào đối với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025?

- Có thể khẳng định, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, từ đó góp phần vào thành công chung của đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thành công đại hội cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; là tiền đề để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, định hướng những vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của tỉnh và chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chu đáo công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình đại hội. Đến nay, toàn bộ dự thảo các văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy khóa mới của tỉnh đã được chuẩn bị xong và đã trình Tổ Công tác của Bộ Chính trị cho ý kiến vào ngày 9-9-2020 tới; dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tổ chức vào các ngày 14, 15 và 16-10-2020.

Về công tác nhân sự, căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương và nguồn cán bộ quy hoạch, Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc quy trình 5 bước để giới thiệu nhân sự, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đạt hiệu quả cao. Kết quả bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu ở từng bước trong quy trình 5 bước đều rất tập trung, số phiếu giới thiệu đạt từ 95% trở lên và bỏ phiếu một lần là đủ số lượng nhân sự cần giới thiệu. Tỉnh ủy đã thống nhất giới thiệu 54 đồng chí để đại hội bầu 49 đồng chí tham gia Ban chấp hành (giảm 5,7% so với nhiệm kỳ 2015-2020), số dư là 5 đồng chí (đạt tỷ lệ 10,2%). Trong đó, nhân sự tái cử là 33 đồng chí, nhân sự giới thiệu lần đầu tham gia ứng cử cấp ủy là 21 đồng chí (tỷ lệ 38,89%); cơ cấu nữ 12 đồng chí, đạt tỷ lệ 22,22% (quy định là từ 15% trở lên); cơ cấu trẻ 6 đồng chí, đạt tỷ lệ 11,11% (quy định là từ 10% trở lên); tuổi bình quân là 48,6 tuổi. Nhìn chung, phương án nhân sự cấp ủy khóa mới đã đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn và số lượng theo đúng quy định của Trung ương và phù hợp với đội ngũ cán bộ của tỉnh. Phương án nhân sự cấp ủy khóa mới gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh.

Với thành công của đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh, cùng với công tác chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhất định sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, tạo ra những tiền đề quan trọng để Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

- Xin cảm ơn đồng chí!

TRÍ DŨNG (thực hiện)

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter