Thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp khi đủ điều kiện

Cập nhật: 18-10-2014 | 08:31:14

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 12-9-2014 đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị trong các DNNKVNN.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị trong các DNNKVNN đã nêu trong Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Chương trình số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc hình thành tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp; củng cố, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị hiện có; lấy các tổ chức này làm nòng cốt để mở rộng ra các doanh nghiệp khác; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến hết nhiệm kỳ; thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp khi đủ điều kiện; nghiên cứu thành lập một số mô hình tổ chức Đảng trong các khu, cụm công nghiệp theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương…

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter