Thế nào là danh mục bí mật Nhà nước?

Cập nhật: 05-11-2012 | 00:00:00
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 64/2012/TT-BCA, về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14-12-2012. Cụ thể gồm 9 nội dung sau:1. Tin, tài liệu, số liệu tuyệt đối điều tra về thực trạng tình hình tư tưởng, đời sống và những vấn đề khác trong các tầng lớp nhân dân có tác động đến tình hình chính trị - xã hội của đất nước. 2. Nội dung làm việc về những vấn đề quốc phòng, an ninh, nhân sự, những vấn đề quan trọng khác liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các dân tộc, tôn giáo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Đảng đoàn MTTQ VN, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, UBTƯ MTTQ VN chưa công bố, nếu bị tiết lộ sẽ gây nguy hại cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 3. Kiến nghị về những vấn đề quốc phòng, an ninh, nhân sự; những vấn đề quan trọng liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các dân tộc, tôn giáo của Đảng đoàn MTTQ VN, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, UBTƯ MTTQ VN với Đảng, Nhà nước chưa công bố. 4. Những chủ trương, giải pháp hoạt động đối ngoại của UBTƯ MTTQ VN chưa công bố. 5. Tin, tài liệu, số liệu về hoạt động của các tổ chức thành viên, tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội liên quan đến hoạt động về những vấn đề quốc phòng an ninh, nhân sự và những vấn đề quan trọng liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các dân tộc, tôn giáo của Đảng đoàn MTTQ VN, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, UBTƯ MTTQ VN chưa công bố. 6. Tài liệu thanh tra, kiểm tra; kết quả thanh tra, kiểm tra chưa công bố; tài liệu tham gia hoạt động giám sát, phản biện, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về vấn đề quốc phòng, an ninh, nhân sự và các vấn đề quan trọng liên quan đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các dân tộc, tôn giáo của MTTQ VN chưa công bố. 7. Tin, tài liệu, hồ sơ về xử lý cán bộ có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ của UBTƯ MTTQ VN; tài liệu, hồ sơ cán bộ chủ chốt của MTTQ VN từ phó trưởng ban hoặc tương đương trở lên đối với cấp TƯ MTTQ VN và Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ tỉnh, thành phố trở lên; hồ sơ Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên UBTƯ MTTQ VN; hồ sơ liên quan tới công tác của MTTQ VN lựa chọn ứng cử viên bầu đại biểu Quốc hội. Tin, tài liệu, báo cáo của Đảng đoàn MTTQ VN về công tác quy hoạch, luân chuyển và đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ kế cận, cán bộ nguồn (từ cấp Trưởng ban hoặc tương đương trở lên) của UBTƯ MTTQ VN chưa công bố. 8. Tài liệu về thiết kế hệ thống máy tính, cơ sở dữ liệu nội bộ, mật khẩu, quy ước bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin của UBTƯ MTTQ VN. 9. Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài của UBTƯ MTTQ VN. N.CAO
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter