Thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Cập nhật: 13-03-2012 | 00:00:00
Ngày 17-2-2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2012/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.Nghị định quy định đối tượng, trình tự, thủ tục thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội; quyền và nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-4-2012 và thay thế Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 30-10-2000 của Chính phủ quy định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.Đối tượng, thời hạn và nguyên tắc chấp hành biện pháp giáo dụcNghị định này áp dụng đối với người thành niên phạm tội bị tòa án quyết định áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (gọi là người được giáo dục), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.Thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục được tính từ ngày người được giáo dục có mặt tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã), hoặc tổ chức xã hội, nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo dục để nghe thông báo về việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.Việc thi hành biện pháp giáo dục phải tuân theo quy định của pháp luật hình sự, thi hành án hình sự nhằm giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục sửa chữa sai phạm, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống cộng đồng, phát triển lành mạnh, trở thành người có ích cho xã hội; bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình vào việc giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục; nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người giáo dục.Thủ tục thi hành biện pháp giáo dụcTrong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục đối với người chưa thành niên phạm tội, cơ quan thi hành án hình sự công an huyện phải chuyển bản sao bản án, quyết định của tòa án cho UBND cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo dục. Trường hợp tổ chức xã hội hoặc nhà trường được chỉ định giám sát, giáo dục người được giáo dục, thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện phải đồng gửi bản sao bản án, quyết định của tòa án cho UBND cấp xã nơi người được giáo dục cư trú để quản lý, theo dõi, chỉ đạo thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định tại khoản 3 Điều 113 của Luật Thi hành án hình sự và nghị định này. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định biện pháp giáo dục, Chủ tịch UBND cấp xã hoặc người đứng đầu tổ chức xã hội hoặc hiệu trưởng nhà trường được tòa án chỉ định giám sát, giáo dục phải triệu tập người được giáo dục và mời cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục đến trụ sở để thông báo việc thi hành biện pháp giáo dục; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức xã hội, nhà trường, người được giao giám sát, giáo dục; quyền và nghĩa vụ của người được giáo dục, đồng thời yêu cầu người được giáo dục làm bản cam kết việc chấp hành và phải có ý kiến xác nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó. Việc thông báo được lập thành biên bản, lưu hồ sơ thi hành và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện.Trường hợp người được giáo dục bỏ trốn, Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện ra quyết định truy tìm và tổ chức truy tìm. Khi phát hiện người được giáo dục bỏ trốn đang bị truy tìm, cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan công an hoặc chính quyền nơi gần nhất. Khi tiếp nhận người được giáo dục, cơ quan tiếp nhận phải lập biên bản và đưa ngay người được giáo dục đến cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, nơi người giáo dục bỏ trốn để thông báo cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện đã ra quyết định truy tìm đến nhận, đưa người được giáo dục trở về nơi cư trú để tiếp tục chấp hành... XUÂN LẠC
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter