Thị trấn Phước Vĩnh (Phú Giáo): Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI

Cập nhật: 18-03-2015 | 16:22:47

(BDO) Ngày 18-3, Đảng ủy Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị trấn...

Tại Hội nghị, thông qua đĩa DVD các đại biểu đã được nghe ông Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyên viên cao cấp Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33, ngày 9-6-2014, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời gian tới; một số vấn đề về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Thị trấn để thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước hiện nay. Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn thị trấn về đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện nay và áp dụng cho phù hợp với tình hình của địa phương.

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter