Thị ủy Dĩ An: Nâng cao chất lượng tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật: 17-07-2017 | 07:46:28

Thời gian qua, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết (NQ) của Đảng luôn được các cấp ủy từ thị xã đến cơ sở tại TX.Dĩ An quan tâm, chỉ đạo sâu sát theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An đã bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để chủ động chỉ đạo tập trung tuyên truyền, quán triệt các NQ, chỉ thị của Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ông Phạm Ngọc Ẩn, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An cho biết, Thị ủy Dĩ An luôn xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền các NQ, chỉ thị của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác chính trị, tư tưởng. Tổ chức thực hiện tốt việc quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền là tiền đề quan trọng bảo đảm cho NQ của Đảng sau khi ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm phát huy hiệu quả thiết thực… Trên tinh thần đó, Ban Tuyên giáo Thị ủy luôn nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền các NQ của Đảng đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể.

 Ông Phạm Ngọc Ẩn (bìa phải), Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An trao đổi với các báo cáo viên tại hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền các NQ của Đảng khóa XII do Thị ủy Dĩ An tổ chức. Ảnh: N.T

Công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, NQ của Đảng luôn được các cấp ủy chủ động, sáng tạo với nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Để làm được điều đó, Ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An đã chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ nhiệm vụ. Cụ thể như trang bị các loại tài liệu học tập, cấp phát đúng thành phần, đủ số lượng, bảo đảm cho việc học tập, quán triệt các chỉ thị, NQ của Đảng; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phòng họp, phòng thảo luận đầy đủ… Thời gian qua, Thị ủy Dĩ An đã chú trọng tuyên truyền các NQ, kết luận của Trung ương; NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, NQ của Đảng bộ tỉnh lần thứ X, NQ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI... Nhất là từ khi triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, NQ Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, NQ đã được Thị ủy Dĩ An đặc biệt quan tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Thị ủy Dĩ An đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; tuyên truyền các tiêu chí TX.Dĩ An đạt đô thị loại 3… cho các cán bộ đảng viên, công chức từ thị xã đến cơ sở. Việc tổ chức học tập, quán triệt NQ được tổ chức nghiêm túc, kết hợp giữa tự nghiên cứu với nghe phổ biến, giữa học tập quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, viết thu hoạch, đánh giá việc học tập, quán triệt NQ...

Đồng thời, Thị ủy Dĩ An cũng chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc thực hiện tuyên truyền NQ Đại hội Đảng bộ các cấp sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể. Bên cạnh tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, NQ của Đảng, các cấp ủy trong toàn thị xã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vừa qua, Thị ủy Dĩ An đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền các NQ của Đảng khóa XII, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác tuyên truyền và giúp các báo cáo viên nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền miệng, nhất là kỹ năng tuyên truyền các NQ của Đảng khóa XII đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Phạm Ngọc Ẩn, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Dĩ An cho biết: “Thông qua hội thi, cấp ủy đánh giá đúng thực chất về năng lực và trình độ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; đồng thời nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động, đưa NQ của Đảng đi vào cuộc sống. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các NQ, triển khai chương trình, kế hoạch hành động sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân chung tay đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo”.

 NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter