Thị xã Dĩ An: Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Cập nhật: 08-11-2013 | 00:00:00

Đồng chí Phạm Văn Bảy, UVTV - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy đã báo cáo với đại biểu các nội dung chính của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, như: Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận của Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội 2013, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 2014 và 2 năm 2014-2015; Tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992…

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thảo luận và nhất trí ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Mục tiêu của đổi mới lần này, Trung ương chỉ rõ, phải tạo cho được chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo; khắc phục cơ bản các yếu kém kéo dài đang gây bức xúc trong xã hội.

Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác xây dựng Đảng: Thảo luận, cho ý kiến về Quy chế bầu cử trong Đảng; quyết định việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Thị ủy Dĩ An đã yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sau hội nghị khẩn trương tiến hành quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thị xã năm 2013 và tạo tiền đề cho năm 2014.

B.ANH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter