Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, tạo đà phát triển cho nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 20-01-2020 | 11:05:08

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước thềm năm mới Xuân Canh Tý 2020, Báo Bình Dương đã thực hiện bài phỏng vấn đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xung quanh kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2019 cũng như trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Năm 2019, Bình Dương tiếp tục đăng cai, tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019, tạo được tiếng vang lớn, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Bình Dương trong nước và trên thế giới. Trong ảnh: Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chào mừng các đại biểu dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019. Ảnh: QUỐC CHIẾN

TẠO ĐÀ CHO NHIỆM KỲ 2020-2025

- Thưa đồng chí, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Xin đồng chí đánh giá khái quát những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết năm 2019 để tạo đà, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015-2020?

- Năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế của đất nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đến nay, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định và vượt kế hoạch đề ra, trong đó cả ba khu vực đều tăng trưởng tốt; đặc biệt chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm gần đây. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư nước ngoài vượt kế hoạch, đồng thời bảo đảm theo đúng định hướng và quy hoạch của tỉnh. Thặng dư thương mại tiếp tục gia tăng, xuất siêu gần 7 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách thực hiện vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là thu nội địa.

Sản xuất nông nghiệp ổn định, cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước hơn 1 năm so với kế hoạch và đang tiếp tục phấn đấu thực hiện theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm, cơ bản thực hiện đúng lộ trình và tạo được những chuyển biến tốt. Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Chất lượng giáo dục có chuyển biến tốt; các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội diễn ra sôi nổi, tạo nên những nét đẹp văn hóa và được dư luận xã hội đánh giá cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Quan hệ đối ngoại được tăng cường và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực, trọng tâm là việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã đạt được những kết quả bước đầu khá quan trọng…

- Những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến thời điểm này là rất quan trọng, góp phần nâng tầm vị thế của Bình Dương cả ở trong nước và trên trường quốc tế. Trong những kết quả chung ấy, xin đồng chí cho biết những dấu ấn đậm nét thể hiện sự nỗ lực, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh?

- Năm 2019, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tạo được thêm nhiều dấu ấn đậm nét. GRDP tăng trưởng 9,5%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân của cả nước. Bên cạnh đó, về thu ngân sách, Bình Dương là tỉnh trong tốp đầu trong 16 tỉnh, thành nộp ngân sách về Trung ương. Với mục tiêu bảo đảm tất cả mọi người dân sống trên địa bàn tỉnh đều phải được thụ hưởng đầy đủ các thành quả phát triển của tỉnh mang lại, song song với việc tập trung cho phát triển kinh tế, tỉnh luôn chú trọng đầu tư cho lĩnh vực văn hóa xã hội; quan tâm thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; đến cuối năm 2019 thu nhập bình quân đầu người đạt 146,9 triệu đồng, tăng 16,1 triệu đồng so với năm 2018...

Một điểm nhấn đáng chú ý là trên lĩnh vực đối ngoại và việc triển khai xây dựng thành phố thông minh đạt được những kết quả quan trọng: Năm thứ 2 liên tiếp Bình Dương được Cộng đồng thành phố thông minh thế giới vinh danh là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới. Bình Dương đã công bố và ký kết hợp tác chiến lược xây dựng Trung tâm Thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương và trở thành thành viên của Hiệp hội Trung tâm Thương mại thế giới. Tỉnh tiếp tục đăng cai tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Horasis 2019, tạo được tiếng vang lớn, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Bình Dương trong nước và trên thế giới.

Những kết quả đạt được trong năm 2019 là rất đáng phấn khởi. Đây là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, của các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Kết quả này không những góp phần vào thắng lợi của nhiệm kỳ 2015- 2020, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Thưa đồng chí, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020?

- Năm 2020 là năm chúng ta vừa phải sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, đồng thời phải tập trung tối đa để chuẩn bị văn kiện, nhân sự nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Với ý nghĩa đó, đòi hỏi toàn Đảng bộ tỉnh phải tập trung quyết liệt hơn, với quyết tâm chính trị cao hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.


Thành phố Thủ Dầu Một xứng tầm là trung tâm phát triển đô thị của tỉnh. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Trước hết là tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp - dịch vụ; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp tư nhân. Đẩy nhanh tiến độ thành lập mới và mở rộng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời sớm thành lập khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, làm nền tảng để tiếp tục triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tiếp theo. Ban hành các chính sách và từng bước triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi công năng các cơ sở sản xuất công nghiệp ở phía nam sang phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị và công nghiệp công nghệ cao phù hợp với quy hoạch.

Tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, gắn với mở rộng các hình thức xã hội hóa đầu tư. Tập trung tối đa để hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó chú trọng theo dõi chặt chẽ, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch. Song song đó, tỉnh sẽ thúc đẩy nhanh việc triển khai hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển giao thông đường sắt, đường sông, gắn với hạ tầng logistics, nhằm giảm áp lực giao thông cho đường bộ và tạo tính liên kết vùng để phát triển kinh tế.

Tập trung thực hiện tốt công tác lập quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở định hướng cho sự quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị, bảo đảm lộ trình nâng cấp đô thị của tỉnh và các địa phương; trong đó chú trọng đầu tư cải tạo, chỉnh trang đô thị Thủ Dầu Một, từng bước xây dựng đô thị Thủ Dầu Một xứng tầm là trung tâm phát triển đô thị của tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với từng ngành, từng lĩnh vực, tạo sự đồng tình, hưởng ứng rộng rãi của người dân và cộng đồng các doanh nghiệp. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư sớm triển khai xây dựng dự án Trung tâm Thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương, đây là dự án trọng điểm của tỉnh trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách, cách thức thực hiện để đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực văn hóa xã hội; triển khai chuẩn bị và tổ chức chu đáo các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của cả nước và địa phương, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng và Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm theo lộ trình đề án của tỉnh; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng chính quyền điện tử phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 là rất nhiều với không ít những khó khăn, thách thức; vì vậy toàn hệ thống chính trị trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ; quyết tâm hoàn thành với kết quả cao nhất nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tạo nền móng vững chắc để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm k ỳ tiếp theo.

KHÔNG ĐỂ LỌT VÀO CẤP ỦY KHÓA MỚI NHỮNG CÁN BỘ VI PHẠM, THOÁI HÓA

- Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh cần phải quán triệt rõ quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như thế nào, thưa đồng chí?

- Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình thực hiện đường lối đổi mới, phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/ TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chủ động; trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đến nay, công tác triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được tiến hành đồng bộ, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.


Đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại buổi đối thoại trực tiếp với người dân trên địa bàn TX.Dĩ An Ảnh: QUỐC CHIẾN

Để Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công tốt đẹp, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện có hiệu quả một số công tác trọng tâm sau:

Trước hết, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần phải được tiến hành một cách nghiêm túc, bài bản, chu đáo, có xây dựng chương trình, kế hoạch một cách cụ thể, khoa học; đồng thời có phân công trách nhiệm rõ cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Việc chuẩn vị và tổ chức đại hội phải hết sức thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí, nhưng phải bảo đảm trang trọng, có ý nghĩa, tạo được ấn tượng tốt trong lòng người dân.

Đối với công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, cần đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại... nhất là việc triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời tiếp thu, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, để từ đó xây dựng Báo cáo chính trị của Đảng bộ mình, làm cơ sở cho việc đề ra phương hướng, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành từng bước, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc. Trong công tác nhân sự, phải xử lý hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy; nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm mất đoàn kết nội bộ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.

Cùng với việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp, các ngành trong tỉnh phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020. Tuyệt đối giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chúc đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng!

THÀNH SƠN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter