Thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT: Góp phần lưu trữ dữ liệu có hệ thống

Cập nhật: 12-01-2017 | 07:58:26

Sau một năm thực hiện Kế hoạch thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường (TN&MT) trên địa bàn tỉnh năm 2016, Sở TN&MT đã thu thập được 361,7m giá tài liệu, góp phần đưa dữ liệu TN&MT vào lưu trữ một cách khoa học có hệ thống, tạo thuận lợi cho công tác cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về TN&MT…

Kho Lưu trữ của Sở TN&MT sau khi được chỉnh lý

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Hiển, Trưởng phòng Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ TN&MT cho biết, Kế hoạch thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT năm 2016 đã xác định rõ đối với cấp tỉnh, đối tượng được thu thập bao gồm các đơn vị thuộc Sở TN&MT và các đơn vị có dữ liệu TN&MT như Sở Y tế, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý KCN VSIP, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ TNHH MTV. Đối với cấp huyện, đến nay, các phòng TN&MT tham mưu UBND các huyện, thị, thành phố ban hành kế hoạch này trên địa bàn cấp huyện.

Nhờ bước triển khai thực hiện đúng quy định, nên trong năm 2016, Kế hoạch thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao. Cụ thể, sở đã thu thập 361,7m giá tài liệu, dữ liệu về TN&MT, trong đó có 288m giá của cấp tỉnh được lưu trữ tại kho lưu trữ của Sở TN&MT (Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ TN&MT); 73,7m giá của cấp huyện được lưu trữ tại kho lưu trữ của phòng TN&MT.

Ông Hiển phân tích thêm từng dữ liệu cụ thể. Đối với cấp tỉnh, trong năm, sở đã thu thập được 57m giá tài liệu được thu thập từ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, bao gồm các loại hồ sơ, như hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, tài liệu xây dựng lưới địa chính (các loại sổ đo, các loại sơ đồ…), hồ sơ đăng ký cấp đổi cấp lại, hồ sơ đăng ký biến động… Đồng thời, sở cũng thu thập được 188m giá tài liệu từ Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT), Sở Y tế, Ban Quản lý các KCN, Ban Quản lý KCN VSIP, Tổng Công ty TNHH MTV Thanh Lễ bao gồm các tài liệu hồ sơ quy trình xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, hồ sơ chủ nguồn thải, báo cáo giám sát môi trường, hồ sơ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT…; thu thập được 12m giá tài liệu từ Phòng Tài nguyên nước khoáng sản và khí tượng thủy văn bao gồm hồ sơ thăm dò, hồ sơ khai thác nước dưới đất, hồ sơ trám lấp giếng và thu thập được 31m giá tài liệu từ các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT như tài liệu hành chính, tài liệu về tài chính kế toán…

Đối với cấp huyện, các phòng đã thu thập được 29,7m giá tài liệu bao gồm các loại hồ sơ, như hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, hồ sơ thống kê đất đai, hồ sơ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ xây dựng bảng giá đất…; thu thập được 13m giá tài liệu bao gồm các loại hồ sơ về cam kết BVMT; kế hoạch BVMT; đề án BVMT, hồ sơ kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình xử lý nước thải, khí thải; bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường…; thu thập được 2,5m giá tài liệu bao gồm các loại hồ sơ cải tạo mặt bằng; hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thu thập được 28,5m giá tài liệu bao gồm các loại hồ sơ tài liệu hành chính, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Có thể nói, việc thực hiện Kế hoạch thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về TN&MT năm 2016 đã góp phần đưa dữ liệu TN&MT vào lưu trữ một cách khoa học có hệ thống, tạo thuận lợi cho công tác cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước về tài TN&MT và tiến trình phát triển trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên triển khai thực hiện đồng bộ công tác thu thập dữ liệu TN&MT từ tỉnh xuống huyện nên thực trạng dữ liệu TN&MT tại các đơn vị phần lớn chưa được phân loại, chỉnh lý, sắp xếp khoa học... chủ yếu tồn tại dưới dạng tài liệu giấy trong tình trạng được bó gói, tích đống. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, kho lưu trữ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định về diện tích, trang thiết bị đã gây khó khăn trong việc thu thập, quản lý, khai thác, bảo quản và sử dụng tài liệu lưu trữ, đặc biệt là những tài liệu có giá trị lịch sử.

Vì vậy, để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện, đưa công tác này đi vào nề nếp và quản lý khoa học theo đúng quy định của Nhà nước và pháp luật, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp các sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân và các huyện, thị, thành phố cung cấp danh mục các chương trình, dự án, đề án, đề tài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường hàng năm cho sở để xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu TN&MT; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ để quản lý, số hóa tài liệu lưu trữ và sử dụng tài liệu lưu trữ khoa học, hiện đại….

Riêng Sở TN&MT sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn về công tác thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu TN&MT trên địa bàn tỉnh nhằm giúp cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của công tác này để thực hiện đúng theo quy định pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, công bố Danh mục dữ liệu về TN&MT trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, trang thông tin điện tử nhằm phục vụ cho cộng đồng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

P.V

 

Chia sẻ bài viết
Tags
TN&MT

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter