Thủ tướng: Bộ Công Thương cần đẩy nhanh tái cơ cấu DN

Cập nhật: 10-01-2014 | 00:00:00

Ngành Công Thương cần tiếp tục tăng cường quản lý, hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, giai đoạn 2011 – 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014, 2015. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự thành công cũng như đóng góp to lớn của ngành Công Thương đối với nền kinh tế chung của cả nước trong những năm vừa qua, đặc biệt trong năm 2013 mặc dù mức độ tăng chưa nhiều nhưng luôn trong xu hướng quý sau cao hơn quý trước.

Mặc dù, trong xu thế suy giảm kinh tế toàn cầu nhưng vẫn duy trì được mức độ xuất khẩu tăng trưởng hợp lý, hạn chế nhập siêu, cân đối và đảm bảo nguồn năng lượng cho đất nước. Thủ tướng mong muốn trong năm 2014 ngành công thương tiếp tục làm tốt hơn những thành tựu đã đạt được, khắc phục được những hạn chế.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Công Thương trong năm tới cần tập trung quyết liệt vào việc tăng cường quản lý nhà nước của bộ, ngành để tạo ra thể chế, cơ chế thuận lợi và hoàn thiện giúp cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng kinh tế thị trường, góp phần đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế của đất nước. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương.

Ngành Công Thương cũng cần có chiến lược quy hoạch cụ thể, chặt chẽ trong định hướng chung gắn với thị trường để kiểm soát tốt quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra các dự án, thúc đẩy tiến độ.

Trong lĩnh vực thương mại, ngành Công Thương cần làm tốt công tác bình ổn giá, góp phần vào kiểm soát lạm phát với những mô hình như ở TP HCM được nhân rộng ra cả nước, làm lợi cho đất nước, người tiêu dùng, phục hồi sản xuất tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Vấn đề thị trường cũng được Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu cần được chú trọng và tiếp tục mở rộng thường xuyên liên tục. Sản phẩm nội địa chiếm lĩnh được thị trường trong nước sẽ quyết định cho sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Cần có đề nghị cơ chế chính sách cho việc này. Bên cạnh đó, cần tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu, Bộ Công thương chủ trì khai thác tốt nhất FTA và tập trung đàm phán TPP, hiệp định thương mại với Nga, Kazakhtan, Hàn Quốc. Chính phủ, bộ ngành, hiệp hội, doanh nghiệp tích cực tìm thị trường.

Đảm bảo tốt cân đối cung cầu trong nước đối với các mặt hàng thiết yếu, nhất là trong lĩnh vực năng lượng theo cơ chế thị trường không được thiếu nhưng vẫn phải đảm bảo công khai, minh bạch các yếu tố hình thành về giá, tính đúng tính đủ không có bao cấp, bù lỗ và có điều tiết hợp lý của nhà nước.

Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu phải được làm tập trung, quyết liệt bảo vệ nền sản xuất trong nước, giúp sản xuất trong nước phát triển bằng việc kiểm soát tốt hàng nhập lậu, triệt để chống hàng nhái, hàng giả.

Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục tiến trình cổ phần hóa, tính toán lộ trình giảm bớt cổ phần của nhà nước, tiếp thu những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm làm tốt hơn công tác cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp còn lại.

Sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp còn thấp

Trước đó, trong báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Thời gian qua, ngành Công Thương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực sản xuất phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Riêng trong năm 2013, sản xuất công nghiệp đã có sự phục hồi, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, ước chỉ số công nghiệp tăng khoảng 5,9%, cao hơn mức tăng trưởng của cùng kì năm 2012.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 11 tháng năm 2013 so với cùng kì năm trước tăng 9,2%. Tình hình tồn kho, ứ đọng sản phẩm trong doanh nghiệp nhìn chung đã có chuyển biến tích cực, chỉ số tồn kho trong lĩnh vực chế biến, chế tạo có xu hướng giảm dần qua các tháng. Tính đến tháng 12-2013, chỉ số tồn kho chỉ tăng 10,2%, là mức tồn kho được đánh giá là bình thường.

Trong công tác phát triển thị trường trong nước, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ 12 tháng năm 2013 ước tăng 12,6% so với cùng kì (nếu loại trừ yếu tố tăng giá 5,6%). Thị trường trong nước giữ được mức tăng trưởng khá, cung – cầu các mặt hàng thiết yếu được đảm bảo. Nhiều họat động xúc tiến thương mại được triển khai gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục tạo nên sự thay đổi trong nhận thức tiêu dùng.

Công tác quản lý thị trường được triển khai quyết liệt, khống chế được tình trạng nhập lậu gia cầm qua biên giới, lập lại thị trường kinh doanh mũ bảo hiểm, giảm thiểu tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu.

Đối với công tác xuất – nhập khẩu, trong năm 2013 toàn ngành công thương đã tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu góp phần cải thiện cán cân thanh toán. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2013 ước đạt khoảng 132,17 tỷ USD, tăng khoảng 15,4% so với năm 2012 với 22 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2013 ước đạt khoảng 131,3 tỷ USD tăng khoảng 15,4% so với năm 2012.

Trong năm 2013, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ kí ban hành đề án tái cơ cấu của 5 tập đoàn và 2 tổng công ty thuộc Bộ; trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của 5 tập đoàn kinh tế.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 3 năm 2011 – 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương – Vũ Huy Hoàng cho biết, giá trị gia tăng công nghiệp – xây hựng bình quân 3 năm đạt 6,0%, thấp hơn so với kế hoạch đặt ra trong giai đoạn 2011 – 2015 là 7,2 - 7,7% do chưa khắc phục được tình trạng phát triển theo chiều rộng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp còn thấp và tập trung vào gia công.

Bình quân trong 3 năm 2011 – 2013, tăng trưởng xuất khẩu ước đạt 22,3% (cao hơn mức 11% so với mục tiêu đề ra là 12%. Kim ngạch nhập khẩu tăng 15,7% và thấp hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Nhập siêu được kiểm soát theo hướng giảm dần, khả năng đến năm 2015, sẽ đạt và vượt chỉ tiêu 5 năm ở mức 12%.

Trong 3 năm 2011 – 2013, tổng vốn thực hiện toàn ngành công thương ước đạt 619,286.000 tỷ đồng, trong đó khối sản xuất kinh doanh ước đạt 618,154.000 tỷ đồng; Tập đoàn, Tổng công ty 91 là 605,632.000 tỷ đồng; Tổng công ty 90 và doanh nghiệp độc lập là 12,522.000 tỷ đồng; khối hành chính sự nghiệp 1,131.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phát triển công nghiệp và thương mại được đề ra trong năm 2014 - 2015, giá trị gia tăng công nghiệp – xây dựng tăng bình quân hằng năm khoảng 6,1% – 6,3%; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng bình quân 10%/năm, nhập siêu tiếp tục được duy trì ở mức dưới 6% so với tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 14%.

Để thực hiện tốt kế hoạch các năm 2014 – 2015, theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cần phải thực hiện tốt 3 nhóm giải pháp cơ  bản bao gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững mức cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế quốc dân cũng như bình ổn thị trường, quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước.

Thực hiện tốt và có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ, đầu tư hạ tầng các dự án nguồn và lưới điện… Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động lên quan đến phát triển sản xuất công nghiệp và thương mại bền vững.

Cũng tại Hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ trao tặng Huân chương lao động Hạng 3 cho Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú và Hồ Thị Kim Thoa vì đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp phát triển ngành công thương trong thời gian vừa qua.

Theo VOV
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter