Thủ tướng chỉ thị triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Cập nhật: 28-08-2014 | 09:14:28

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT). Luật BVMT năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015. Để tổ chức triển khai thi hành luật có hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT trong giai đoạn mới, vì sự phát triển bền vững đất nước và chất lượng cuộc sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự thảo các nghị định, quyết định về hướng dẫn thi hành Luật BVMT. Thời hạn trình dự thảo các văn bản này chậm nhất là ngày 15-10-2014.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, cơ quan, tập trung kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan về lĩnh vực BVMT đang có hiệu lực thi hành, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với các quy định của Luật BVMT; hoàn thành việc rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-10-2014.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai chương trình phổ biến, giáo dục Luật BVMT, nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật về BVMT cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Trong quý III và quý IV-2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT rộng rãi trong nhân dân; xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá, theo dõi tình hình thực thi pháp luật về BVMT trên phạm vi toàn quốc nhằm đánh giá hiệu quả triển khai thi hành Luật BVMT. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trong năm 2015.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực bộ, ngành mình quản lý liên quan đến BVMT để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Luật BVMT năm 2014. UBND cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan báo chítổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về BVMT cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tại địa phương; ban hành kịp thời các văn bản pháp luật về BVMT theo thẩm quyền được giao trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

BVMT là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ thị. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện chỉ thị của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

H.A (theo morne)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter