Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Cập nhật: 14-11-2012 | 00:00:00

Thủ tướng trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội và làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác điều hành của Chính phủ.

Kết thúc phần trả lời chất vấn, Thủ tướng còn 16 câu hỏi của đại biểu Quốc hội:

“Các câu hỏi, chất vấn còn lại tôi sẽ trả lời bằng văn bản và đăng trên website của Chính phủ. Thay mặt chính phủ, tôi xin cảm ơn đồng bào cả nước đã theo dõi và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giám sát của đồng bào, cử tri cả nước”, Thủ tướng nói.

 Trả lời câu hỏi của đại biểu Thích Thanh Quyết về Thủy điện Sông Tranh 2 (TĐST2), Thủ tướng cho biết: Tại kỳ họp này, Ủy ban Khoa học và Công nghệ Môi trường của Quốc hội cũng đã giám sát đối với công trình TĐST và đã có báo cáo gửi ĐBQH. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã có giải trình về những chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Đến hôm nay, các chuyên gia chuyên ngành trong nước, cả hai công ty tư vấn hàng đầu của Nhật Bản, Thụy Sĩ cũng báo cáo khẳng định đập TĐST 2 đảm bảo an toàn. Các cơ quan chức năng (Bộ Công Thương, Xây dựng, KH&CN, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, Viện Vật lý địa cầu - thuộc Viện KHXH Việt Nam) cũng đều báo cáo TĐST an toàn. Tôi nhận bao cáo nghiêm túc của các đồng chí là như vậy. Để chắc chắn hơn, với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất tính mạng của nhân dân thì trước mắt chưa tích nước phát điện mùa lũ này. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Hội đồng nghiệm thu Nhà nước và các Bộ liên quan lập tổ công tác thường xuyên túc trực để theo dõi tất cả diễn biến của động đất, kịp thời tính toán  phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời với các chuyên gia của chúng ta, thuê chuyên gia tư vấn hàng đầu của quốc tế (Nga, Nhật Bản, Ấn Độ) đang có mặt tại hiện trường để theo dõi động đất kích thích, liên quan tới an toàn của đập. Chúng tôi cũng yêu cầu công bố công khai, thường xuyên, đầy đủ cho nhân dân; nói rõ, hướng dẫn nhân dân ứng phó động đất kích thích.

Chúng tôi cũng đang chi trả, đền bù với những nhà dân bị nứt, hư hại do động đất kích thích. Còn chính sách bổ sung (ví dụ: như đền bù độc hại), chúng tôi giao nghiên cứu thêm cho phù hợp.

Giao Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chủ trì cùng với các Bộ KHCN, Công Thương…tiếp tục hội thảo để tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia với tinh thần có trách nhiệm, để cùng nhau làm sao công trình này vừa đáp ứng công trinh này vừa phát điện đóng góp vào điện năng đất nước nhưng tiêu chuẩn hàng đầu là bảo đảm an toàn.

“Chính phủ sẽ làm hết sức, làm tất cả những gì có thể đạt mục tiêu đã đề ra”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng): Trong bài phát biểu đầu kỳ họp, Thủ tướng đã nhận trách nhiệm về tất cả yếu kém trong quản lý hoạt động các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Điển hình là để xảy ra việc Vinashin, Vinalines làm ăn thua lỗ ảnh hưởng đến nền kinh tế... Cử tri hoan nghênh nhưng cho rằng giải pháp khắc phục hậu quả chưa rõ.

Nhiều cử tri cho rằng, cử tri rất bức xúc, Chính phủ rất quyết liệt nhưng mọi việc vẫn như cũ.

Xin hỏi, để khắc phục các vấn đề trên về kiểm tra giám sát các tập đoàn kinh tế, Thủ tướng có giải pháp đột phá gì?

Thứ hai, với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng nhưng  hoạt động hiệu quả chưa cao, Thủ tướng cho biết có khó khăn vướng mắc gì trong công tác phòng chống tham nhũng và đề xuất giải pháp gì?

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việc đấu tranh phòng chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị chúng ta. Thực hiện NQ Trung ương 3 của Đảng thì việc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả nhất định nhưng chưa đạt yêu cầu là ngăn chặn, đẩy lùi.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chúng tôi đã được phân công sơ kết đánh giá và báo cáo Trung ương. Trung ương cũng đã có kết luận chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp về việc đấu tranh phòng chống tham nhũng sắp tới phải làm.

Trên cơ sở đó, lần này, Chính phủ đã trình với Quốc hội để cho ý kiến sửa luật phòng chống tham nhũng. Những giải pháp, những khó khăn, vướng mắc, yếu kém trong phòng chống tham nhũng đã được đề nghị sửa đổi, bổ sung những điều cần thiết trong Luật phòng chống tham nhũng, tôi xin không trình bày lại.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Dương Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hôm khai mạc kỳ họp tôi đã báo cáo với trọng trách được Đảng, Nhân dân tin cậy giao phó. Tôi đã nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của người đứng đầu về tất cả hạn chế, yếu kém trong tất cả các lĩnh vực, trong đó, có yếu kém trong giám sát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước. Trên cơ sở đó, chúng tôi trình bày sẽ khắc phục yếu kém của mình để làm tốt chức năng được nhân dân giao phó.

Với tinh thần đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang triển khai thực hiện nhiều giaỉ pháp đồng bộ để khắc phục phục hạn chế yếu kém, nâng cao năng lực quản lý, trong đó, tập trung vào các giải pháp: nâng cao năng lực và chất lượng trong xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế luật pháp.

Thứ hai là nâng cao năng lực dự báo phân tích, đánh giá tình hình và đưa ra cơ chế, phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả.

Thứ ba là tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý trong xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch chiến lược.

Thứ tư là Chính phủ tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành, tăng cường thanh tra, giám sát để khắc phục yếu kém.

Thứ năm là Chính phủ tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của Chính phủ và bộ máy hành chính các cấp. Bộ máy của chúng ta còn nhiều khiếm khuyết, Chính phủ hoàn thiện với tinh thần đề cao trách nhiệm, phát huy năng động, sáng tạo của cấp dưới, đảm bảo lãnh đạo thống nhất của cấp trên, của Trung ương. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của chuyên gia, hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, nâng cao.

Nghiêm túc lắng nghe ý kiến của đảng viên, cán bộ nhân dân, chuyên gia trong xây dựng, điều hành, thực thi chính sách. Chú ý tăng cường công khai minh bạch, tăng cường giải đáp, giải trình của người lãnh đạo các cấp.

Hôm nay còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng. Chịu sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi làm, đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Nhà nước giao phó. Là một cán bộ đảng viên của Đảng, tôi đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ với Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về bản thân mình. Đảng, Bộ Chính trị, BCH Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, về phẩm chất đạo đức, năng lực, khả năng, cả về sức khỏe, thương tật, nguyện vọng.

Đảng lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội, Đảng tiếp tục phân công tôi ứng cử, làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, BCH Trung ương Đảng, Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất. Cả cuộc đời tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng, tôi sẽ không thoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ nào được Đảng giao phó. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như những gì tôi đã làm suốt 51 năm qua”.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương: Qua trả lời của Thống đốc NHNN cho thấy, vấn đề tiếp cận vốn của DN rất khó, nan giải. Những DNVVN, ngay cả DN thuộc nhóm A vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Qua phiên thảo luận kinh tế - xã hội Thủ tướng đã biết. Nhưng qua báo cáo giải trình vừa rồi của Thủ tướng thì không đề cập vấn đề này. Xin Thủ tướng cho biết, Chính phủ có giải pháp cơ bản nào trước mắt, lâu dài giúp DN vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất để có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Trong nhiều báo cáo, Chính phủ đã đề ra những vấn đề về chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh CNH-HĐH đổi mới toàn diện đất nước. Trước tình hình kinh tế hiện nay, xin Thủ tướng cho biết giải pháp nào là cơ bản nhất, đột phá nhất, động lực nào là cơ bản nhất, bao trùm nhất để thực hiện thành công nhiệm vụ đặt ra. Tôi mong muốn Thủ tướng trả lời nội dung này như là cam kết thực hiện chức trách của mình trong nhiệm kỳ này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu tác động nặng nề, tiêu cực nền kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, Chính phủ luôn theo sát, thấu hiểu, hết sức lo lắng, chia sẻ với DN, cộng đồng DN về những khó khăn, thách thức DN phải đương đầu. vượt qua.

Chính phủ luôn trăn trở tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo điều kiện tuận lợi cho DN phát triển…

Đây không phải chỉ là lợi ích của DN mà cả nền kinh tế, đất nước. Trên tinh thần đó, Chính phủ đề ra nhiều cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và đã có kết quả nhất định. Nhưng đúng như đại biểu nêu, cộng đồng DN còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức…

Trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trình bày hôm khai mạc Quốc hội và báo cáo giải trình của tôi cũng đề cập giải pháp có ý nghĩa vừa cấp bách trước mắt, lâu dài để tháo gỡ khó khăn cho DN, duy trì sản xuất kinh doanh.

Tôi xin nói khái quát mấy nhóm giải pháp cơ bản sau :

Chính phủ phải tập trung chỉ đạo để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế vĩ mô có nhiều nội dung nhưng chúng tôi đặc biệt quan tâm kiềm chế lạm phát, không để lạm phát cao trở lại. Đây là giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài để giảm bớt khó khăn cho DN, giúp DN vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh. Nếu lạm phát cao, lãi suất cao, tỷ giá biến động, gia trị VND suy giảm, chi phí sản xuất kinh doanh của DN cao lên. Có thể nói, đã lạm phát thì hoạt động sản xuất kinh doanh của DN khó khăn, khó duy trì phát triển được sản xuất. Vì thế, tăng ổn định kinh tế vĩ mô, trước hết là kiềm chế lạm phát, giữ lạm phát không tăng cao.

Thứ hai, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng hợp lý. Không duy trì được tốc độc tăng trưởng chung của nền kinh tế thì DN rất khó khăn. Muốn duy trì tăng trưởng hợp lý thì phải giữ tăng tổng cầu hợp lý (bao gồm tăng dư nợ tín dụng, đầu tư công, xã hội…) để có cơ sở thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Không duy trì được tăng trưởng thì rất khó cho DN.

Thứ ba, trong kinh tế vĩ mô, chúng tôi đặc biệt quan tâm từng bước bảo đảm cân đối hợp lý các cán cân thanh toán (XNK, vãng lai, tổng thể của nền kinh tế…) trên cơ sở khuyến khích hàng xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu, vừa đảm bảo cân đối hợp lý các cán cân thanh toán tổng thể của nền kinh tế.

"Kinh tế vĩ mô có nhiều nội dung nhưng Chính phủ quan tâm đến một số nội dung như vậy giúp DN vượt quan khó khăn", Thủ tướng nói.

Nhóm giải pháp thứ hai cũng là cơ bản là đẩy mạnh TCC nền kinh tế để tạo điều kiện thuận lợi trước mắt, lâu dài cho DN. Ví dụ, vừa qua chúng ta TCC đầu tư công, TCC DNNN (các tập đoàn kinh tế, TCT NN, NHTM…). Trong khi đó, thực hiện 3 khâu đột phá: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường tạo điều kiện tốt hơn cho DN ; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao ; đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Nhóm giải pháp cơ bản thứ ba, trước mắt và có ý nghĩa lâu dài như đại biểu nêu : CP coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đó là giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu, đóng băng thị trường bất động sản. đây cũng là những giải pháp vừa trước mắt, vừa cơ bản giúp DN vượt khó khăn.

Nhóm giải pháp tư, Chính phủ đang làm, đã làm nhưng phải làm tích cực hơn là cải cách hành chính. Trong đó có thể chế về tài chính, thuế, phí, tiếp cận nguồn vốn, đất đai, các thủ tục hoạt động của DNNN (đăng ký kinh doanh và các điều kiện khác)… Phải làm tốt hơn để có cơ chế thị trường minh bạch, tạo điều kiện DN hoạt động thuận lợi.

Thủ tướng nhấn mạnh : "Để DN vượt qua khó khăn thì phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian. Chính phủ hành động không chưa đủ, cộng đồng DN đứng trước khó khăn, từng DN phải cơ cấu lại phươn án sản xuất kinh doanh, để nâng cao hiệu quả sản xuất, vượt qua khó khăn bằng chính nội lực của mình và cùng với cộng đồng DN. Có như thế mới thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ổn định".

10h10: Quốc hội bắt đầu chất vấn trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

9h 15: Mở đầu báo cáo trước Quốc hội, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã cơ bản tán thành các báo cáo của Chính phủ và thông qua các Nghị quyết về Kinh tế-xã hội năm 2013.

Thủ tướng cho biết: “Tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội đã gửi 175 phiếu chất vấn với 247 câu hỏi đến Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. Trong đó, có 5 phiếu, 11 câu hỏi chất vấn Thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ đã ủy nhiệm và yêu cầu các thành viên Chính phủ theo chức năng và nhiệm vụ được giao trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu Quốc hội”.

9h05: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tổng kết phần chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

8h45': Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời một số vấn đề liên quan tới ngành y tế.

Sau phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội và làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác điều hành của Chính phủ.

Sau khi 4 thành viên Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội, như thông lệ, sáng nay (14-11) Thủ tướng sẽ báo cáo làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu cùng cử tri quan tâm và trả lời chất vấn trực tiếp của các vị đại biểu Quốc hội.

Trước đó, trong hai ngày 12 và 13-11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, thứ 3. Bộ trưởng các bộ: Công Thương,  Xây dựng, Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lần lượt đăng đàn.

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã được được yêu cầu giải trình là việc giải quyết hàng tồn kho, quản lý thủy điện…

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình giải trình các vấn đề về quản lý, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; doanh nghiệp không vay được vốn để sản xuất kinh doanh; tình trạng nợ xấu và giải pháp căn bản xử lý nợ xấu, quản lý nhà nước về thị trường vàng miếng thời gian qua.

Bộ trưởng Xây dựng trả lời về các giải pháp trong việc xử lý tồn đọng bất động sản và giải quyết đồng bộ cơ sở hạ tầng tại các khu đô thị mới; vấn đề chất lượng các công trình xây dựng, trong đó có các công trình thủy điện gây bức xúc trong dân như Thủy điện Sông Tranh 2…

Bộ trưởng Y tế trả lời về trách nhiệm trước những tiêu cực, sai phạm ở một số bệnh viện; việc giáo dục nâng cao y đức; ý thức trách nhiệm nghề nghiệp; việc quản lý tiền chất; tình trạng nhiều thai phụ, trẻ em dưới 3 tuổi tử vong, nhiều bệnh viện cho bệnh nhân xuất viện khi chưa hoàn toàn bình phục; tình trạng nạo phá thai ở trẻ vị thành niên và hiện tượng mất cân bằng giới tính ở mức cao; tình trạng quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm yếu kém…

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter