Thực hiện phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai: Hiệu quả thiết thực

Cập nhật: 05-01-2017 | 07:23:32

Rất nhiều việc mà từ khi Luật Đất đai năm 2013 ban hành và có hiệu lực, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tập trung triển khai thực hiện như tuyên truyền, tập huấn, xây dựng, thực hiện cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin công tác quản lý, cập nhật hồ sơ; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... trong đó cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ nổi bật đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

Văn phòng Đăng ký đất đai phát huy hiệu quả cơ chế một cấp. Trong ảnh: Cán bộ văn phòng đang hướng dẫn, giải thích cho người dân hiểu về làm hồ sơ, thủ tục đất đai

Từ cải cách hành chính

Có thể nói, Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất được thành lập và đi vào hoạt động thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Đối với việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp, đây là một chính sách mới, phù hợp với điều kiện công nghệ tiên tiến, hiện đại và nhiều ưu điểm nổi trội, góp phần nâng cao hiệu quả thủ tục cấp giấy chứng nhận được nâng cao. Sau thời gian thực hiện, kết quả cho thấy tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn ngày càng tăng, từ 90% khi hợp nhất lên 98 - 99%, có chi nhánh đạt 99,98%.

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp, đã thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, với tổng số công trình là 176 công trình (139 công trình thuộc vốn của ngân sách, 37 công trình thuộc vốn doanh nghiệp), trong đó có 100 công trình đã được phê duyệt với tổng kinh phí 6.104 tỷ đồng; còn lại 76 công trình chưa được phê duyệt phương án bồi thường do đang trong giai đoạn thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể, đo đạc, kiểm đếm, áp giá, lập phương án bồi thường. Trung tâm và các chi nhánh cũng đã chi trả 1.896 hồ sơ với tổng số tiền 704 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trung tâm còn bảo đảm sự phối hợp thực hiện giữa các ngành chức năng trên cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 13-6-2016 về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất, chi nhánh, trung tâm với UBND các huyện, thị, thành phố và các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan đã rà soát, nắm bắt được thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các chi nhánh. Nhờ vậy, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã chuyển biến tích cực trong thời gian qua.

Nhờ phối hợp làm tốt nhiệm vụ, từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã hoàn tất thủ tục thu hồi đất 8/13 khu đất với tổng diện tích là 47,07/58,92 ha, đang xử lý thu hồi 5/13 khu đất với diện tích 11,85/59,92 ha, bán đấu giá thành công 1 khu đất với diện tích 560,7m2 với tổng số tiền 18,9 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện đầu tư dự án đạt được một số kết quả nhất định. Hiện nay, trung tâm đang tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất 3 khu đất với diện tích 45,04 ha; đã bàn giao cho địa phương và các tổ chức thực hiện các dự án, công trình công ích 7 khu đất với tổng diện tích là 20,61 ha; tạo tiền đề động lực để đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến ứng dụng công nghệ thông tin

Thực hiện nhiệm vụ này, sở đã xây dựng Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý ngành TN&MT giai đoạn 2015-2020. Theo đó, Ban Giám đốc sở quan tâm đầu tư, mở rộng xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin trên toàn ngành, thực hiện ứng dụng các phần mềm đáp ứng yêu cầu hoạt động và kiện toàn các quy chế quản lý, vận hành các chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý, Cổng thông tin điện tử của sở, xây dựng quy chế quản lý, khai thác và sử dụng chứng thư số chuyên dùng để triển khai thực hiện chữ ký số đúng kế hoạch.

Phân tích thêm về vấn đề này, một số cán bộ phụ trách chuyên môn cho biết, sở tiếp tục duy trì tốt việc vận hành và hoạt động của hệ thống các cơ sở dữ liệu ngành TN&MT, đồng thời kết nối phần mềm VILIS của ngành TN&MT vào phần mềm quản lý hành chính một cửa hiện đại cấp huyện để giảm bớt thủ tục, thời gian giải quyết thủ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Kết quả trong thời gian qua, sở được đánh giá là một trong những sở, ngành của tỉnh thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt công tác.

Bên cạnh đó, việc giao dịch điện tử ngày càng được mở rộng thông qua việc tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ; liên thông phần mềm quản lý văn bản; sử dụng chứng thư số chuyên dùng; thực hiện phần mềm một cửa điện tử tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; tiếp tục triển khai dịch vụ công mức độ 3, 4 theo kế hoạch. Đồng thời, xây dựng và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý nhà nước của ngành từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố.

CCQLĐĐ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter