Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm

Cập nhật: 12-03-2015 | 08:14:47

Trong năm 2014 và 2 tháng đầu năm 2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó, niềm tin trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN) đối với các cơ quan công quyền ngày càng được củng cố.

 Cán bộ Phòng Kiểm soát TTHC (Sở Tư pháp) hướng dẫn cán bộ, công chức về nghiệp vụ kiểm soát TTHC Ảnh: H.VĂN

 Điểm nhấn quan trọng trong thời gian qua là UBND tỉnh đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm song song với việc tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC; chỉ đạo Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan nghiêm túc trong việc phối hợp thực hiện các nội dung về đánh giá tác động quy định về TTHC và cho ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật về TTHC. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương và các ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát lại các quy định của pháp luật hiện hành theo hướng đơn giản hóa TTHC theo tiêu chí giải quyết nhanh gọn, đặc biệt là những TTHC liên quan đến DN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; ĐT: (0650) 3.835029; địa chỉ email:kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

Từ việc sát sao trong công tác chỉ đạo, năm 2014, niềm tin, sự hài lòng của nhân dân và DN về công tác cải cách TTHC của tỉnh đã nâng lên rõ rệt. Cũng từ sự chỉ đạo đồng bộ, toàn tỉnh đã ban hành 174 TTHC quy định mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế 491 TTHC, hủy bỏ, bãi bỏ 120 TTHC. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm 2014 là 2.006.229 hồ sơ; trong đó 2.002.026 hồ sơ được giải quyết. Để nâng cao năng lực nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức thành công 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho hơn 350 cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các địa phương, đơn vị; đồng thời cử cán bộ, công chức tham dự nghiêm túc, đúng thành phần theo kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC của Bộ Tư pháp trong tháng 5, tháng 9-2014 và các hội nghị, hội thảo do Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát TTHC tổ chức.

Để công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm 2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn cần quan tâm tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm soát TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; tăng cường kiểm soát chất lượng quy định về TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác công bố, công khai TTHC theo đúng quy định làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện TTHC và phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực. Ngoài những nhiệm vụ chuyên môn chung, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương kịp thời kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC; tăng cường năng lực và sự tham gia của cán bộ, công chức làm đầu mối trong hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị.

 SÔNG TRÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter