Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào

Cập nhật: 16-08-2012 | 00:00:00

Trong thời gian qua, Mặt trận các cấp đã thực hiện tốt công tác Mặt trận trên nhiều lĩnh vực, nhất là hướng hoạt động của mình về cơ sở, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, nhất là các chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao...

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp

Ông Từ Xuân Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, MTTQVN là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã kết nạp thành viên theo hướng mở rộng thành viên tập thể và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội. Hiện nay, Mặt trận tỉnh có 30 tổ chức thành viên, 90 ủy viên UBMT; cấp huyện, thị, thành phố có 114 tổ chức thành viên, 485 ủy viên; cấp xã, phường, thị trấn có 1.107 tổ chức thành viên, 2.942 ủy viên. Bằng nhiều hình thức tập hợp với nhiều mô hình hoạt động đa dạng, phong phú, các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp đã thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Văn Cành tặng hoa cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động

Điểm nhấn quan trọng trong việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân là tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TX.Thuận An cho biết, trong thời gian qua, các cấp Mặt trận và tổ chức thành viên ở Thuận An đã tổ chức tốt việc tập hợp, đoàn kết nhân dân; tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Nguyên nhân đạt được là do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, nhất là việc xây dựng các điểm khu phố tiêu biểu về thực hiện ATGT. Còn ở Phú Giáo, Dầu Tiếng, Mặt trận các cấp vận động tốt việc treo cờ Tổ quốc trong nhân dân. Qua đó, tạo cho người dân có ý thức về lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, phát huy tinh thần yêu nước là việc cần được tuyên truyền, phát huy rộng rãi trong nhân dân.

 Nhận định về việc tăng cường công tác tập hợp nhân dân, ông Phạm Văn Cành, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, một trong những điểm nhấn quan trọng nhất mà khối Mặt trận làm tốt trong các tháng đầu năm 2012 là đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như: Mô hình CLB chủ nhà trọ, nhà trọ văn hóa được nhân dân hưởng ứng thực hiện, các CLB phòng chống tội phạm tiếp tục phát huy hiệu quả, kịp thời trấn áp tội phạm; tổ tự quản về môi trường, về ATGT tiếp tục được đầu tư, nhân rộng. Mặt trận các cấp có nhiều cách làm mới, năng động, sáng tạo như phối hợp với Ban Đại diện Phật giáo huyện, thị thực hiện chương trình “Sáng kiến lãnh đạo phật giáo” và tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề “Phật giáo với công tác phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội”. Một số huyện, thị đã phối hợp với các chi nhánh điện lực phát động chương trình “Tiết kiệm điện vì lợi ích gia đình và xã hội” và có khen thưởng kịp thời cho người làm tốt phong trào này...

Có thể nói, để làm được điều này, Mặt trận các cấp đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua nhiều cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hướng về biên giới, hải đảo”, “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”. Ngoài ra, Mặt trận các cấp cũng đã kết hợp tuyên truyền lồng ghép các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư, vùng nông thôn, nhất là các chủ trương về xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục vận động nhân dân ra sức thi đua yêu nước

Ông Phạm Văn Cành cho biết, trong những tháng còn lại của năm, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy Đảng và chính quyền phát động; đồng thời gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức thiết thực. Mặt trận các cấp sẽ nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong tình hình mới; tích cực thực hiện phong trào “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”; thực hiện Kết luận số 57/KL-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

Ông Vũ Minh Sang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tốt, từng bước phát triển bền vững, trong đó có công lao đóng góp rất lớn từ khối Mặt trận và các tổ chức thành viên. Theo ông Sang: “Để khối Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thì chúng ta cần phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong các tháng còn lại của năm, Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy mối quan hệ đã thiết lập, tổ chức các hoạt động sôi nổi, tranh thủ các nguồn lực, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Song song đó, cần chú trọng việc tổ chức triển khai tốt các chủ trương lớn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI), các kết luận tại Hội nghị Trung ương V (khóa XI), góp phần cho các tổ chức thành viên mạnh lên, tạo sự đồng thuận, đoàn kết cao.

Ông Trần Hoàng Thám, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN cho rằng, để vai trò Mặt trận của tỉnh Bình Dương phát huy hết khả năng, các cấp Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cần chủ động tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là vận động doanh nghiệp tích cực tham gia, hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, đối tượng công nhân tại các khu nhà trọ; xây dựng nhà ở, các khu vui chơi, giải trí cho công nhân. Song song đó, cần chủ động tổ chức ra các mô hình hay, các CLB để tập hợp quần chúng, phát huy hết năng lực, trí tuệ của họ, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter