Tiến sĩ Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy: Chăm lo giải quyết một số vấn đề xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 14-02-2015 | 10:03:11

 

Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Từ (thứ ba, từ phải qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thăm, tặng quà cho gia đình ông Trần Văn Minh, thương binh 2/4 ở khu phố 4, phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên

Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong gần 20 năm qua của Bình Dương là rất quan trọng và có ý nghĩa trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Từ một tỉnh chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, Bình Dương đã trở thành một tỉnh phát triển công nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có mức tăng trưởng kinh tế khá so với vùng và cả nước, khoảng 13 - 14%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Đến cuối năm 2014, tỷ trọng tương ứng các ngành: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp là 60,8% - 36,2% - 3%. Phát triển nhanh, có hiệu quả các khu công nghiệp và các khu đô thị mới tập trung; toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích gần 10.000 ha và 8 cụm công nghiệp tổng diện tích gần 600 ha; tỷ lệ lấp kín diện tích bình quân của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đạt trên 68%. Tỉnh đã năng động và tích cực đề ra nhiều giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời chú trọng phát triển các lĩnh vực có hàm lượng khoa học kỹ thuật, giá trị gia tăng cao, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. Tuy nhiên đi đôi với quá trình phát triển kinh tế nhanh, các vấn đề xã hội phát sinh ngày một phức tạp và khó khăn hơn, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Đời sống nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên cả vật chất và tinh thần. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt 61,2 triệu đồng/năm. Các chính sách an sinh xã hội (ASXH) được thực hiện tốt, đời sống của các gia đình chính sách được quan tâm chăm lo; huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục và đào tạo, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân... Đến nay, tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương. Nhiều dự án quan trọng về phát triển kinh tế, hạ tầng đô thị, ASXH, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được đầu tư đưa vào sử dụng; từng bước bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân.

Mặc dù vậy, do dân số gia tăng nhanh, chủ yếu là lao động nhập cư bổ sung nguồn nhân lực để phát triển kinh tế của tỉnh đã và đang gây nhiều áp lực về giáo dục, nhà ở, y tế, việc làm, thực hiện các chính sách xã hội. Để sự phát triển của tỉnh thật sự bền vững, hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại , trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, toàn xã hội cần quan tâm hơn nữa đến giải quyết các vấn đề xã hội.

Trong quá trình phát triển, tiếp tục quán triệt và nhất quán quan điểm chú trọng phát triển kinh tế gắn liền với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đặc biệt là những vấn đề mất cân đối do phát triển tạo ra, coi đây là mục tiêu và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong từng dự án, từng hoạt động; bảo đảm vừa đạt được tăng trưởng kinh tế, vừa giữ bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền vững. Thành tựu về phát triển kinh tế phải phục vụ con người, vì con người, mọi người dân Bình Dương phải được hưởng lợi từ kết quả đó. Mục tiêu của sự phát triển là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Sử dụng liên kết kinh tế làm bàn đạp, là cốt lõi để giải quyết vấn đề xã hội. Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói, giảm nghèo, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển, về mức sống giữa các vùng, các tầng lớp dân cư, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là công nhân lao động. Chú trọng thực hiện tốt các chính sách ASXH, phúc lợi xã hội đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”... Coi trọng công bằng trong hưởng thụ các dịch vụ xã hội, đặc biệt là trong thụ hưởng giáo dục và chăm sóc sức khỏe với việc tạo cơ hội cho những đối tượng khó khăn được tiếp cận các dịch vụ và được chăm sóc tốt hơn. Các vấn đề xã hội được giải quyết theo chủ trương xã hội hóa. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cá nhân và tổ chức cùng tham gia giải quyết những vấn đề xã hội.

 Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham quan khu vực trồng dưa trong nhà kính tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái, huyện Phú Giáo

Công tác chăm lo cho người có công với cách mạng và trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn cần tiếp tục được quan tâm duy trì và phát huy cần thực hiện chính sách này gắn với giáo dục thế hệ trẻ, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn. Bên cạnh hoạt động của chính quyền, đoàn thể, các trường học trên địa bàn, Đoàn thanh niên phải là lực lượng xung kích triển khai các hoạt động thường xuyên chăm sóc, giúp đỡ những đối tượng chính sách xã hội, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh liệt sĩ. Huy động nhiều nguồn vốn xã hội, nhất là doanh nghiệp vào xây dựng, sửa chữa căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ trang thiết bị cần thiết cho các đối tượng chính sách xã hội, phụng dưỡng và đỡ đầu cho 100% các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, chăm sóc các thương, bệnh binh nặng, các gia đình liệt sĩ gặp khó khăn…

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em phải được đặt ra từ gia đình đến xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền để các gia đình trẻ, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn có trách nhiệm trong chăm sóc, giáo dục từ gia đình, để các em được hưởng quyền lợi của trẻ em. Các cấp chính quyền cần quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, thực hiện tiêm chủng mởrộng cho trẻem dưới 1 tuổi hàng năm đạt 100% kếhoạch; khám, chữa bệnh miễn phícho trẻem dưới 6 tuổi; 100% trẻ em là học sinh các cấp đều tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học đường; 100% trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được cấp thẻ BHYT miễn phí... huy động xã hội góp sức cùng Nhà nước xây dựng sân chơi, các trung tâm năng khiếu, các thiết chế văn hóa cho trẻ em.

Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các đề án hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Vận động và tổ chức các đợt thăm, tặng quà cho người cao tuổi nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi cho các cụ từ 70 đến trên 100 tuổi (theo mức của tỉnh). Các chính sách cho người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh đã ban hành luôn cao hơn mức do Trung ương quy định, từng bước bảo đảm đời sống cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bộ đội xuất ngũ cần gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đô thị hóa trên địa bàn tỉnh. Kết hợp giữa đào tạo nghề với quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động trong các ngành, các sản phẩm. Nâng cao thu nhập bình quân của người lao động tương ứng với mức tiên tiến của cả nước tiến tới là tỉnh dẫn đầu về năng suất lao động tổng hợp (TTP).

Công tác giảm nghèo được triển khai trên cơ sở đánh giá nghèo đa chiều và giảm nghèo bền vững bằng nhiều hình thức; điều chỉnh chuẩn nghèo theo tiến trình tăng thu nhập bình quân đầu người, tiến tới một xã hội không có đói nghèo, chênh lệch giữa nhóm thu nhập thấp nhất với nhóm thu nhập bình quân ngày càng giảm, ưu tiên để người nghèo được hưởng một số dịch vụ tốt hơn.

Bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số (giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin). Trên cơ sở kết quả đạt được, cần mở rộng số lượng dịch vụ và nâng mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản cho các đối tượng. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tập trung đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội để phục vụ nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động trên địa bàn. Mục tiêu đến năm 2015 tỉnh đầu tư khoảng 2,7 triệu m2 sàn đáp ứng cho khoảng 200.000 người và cơ bản đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng chưa có nhà ở. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chủ nhà trọ cải tạo, nâng cấp chất lượng nhà trọ cho công nhân, sinh viên. Sớm có giải pháp và thành lập tung tâm hỗ trợ dịch vụ xã hội để giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ này một cách nhanh nhất,

Có các giải pháp quản lý hiệu quả để giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, ngăn chặn giải quyết kịp thời, triệt để những bức xúc, mâu thuẫn có thể dẫn đến xung đột trong xã hội; khắc phục từng bước sự mất cân đối về phát triển đối với từng lĩnh vực, từng vùng, kịp thời kiểm soát và xử lý các rủi ro, xung đột. Trong đó chú ý đến một số vấn đề như:

(1) Phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo, sự mất cân đối giữa cơ cấu kinh tế là tỉnh công nghiệp cơ cấu xã hội của tỉnh hiện vẫn còn mang đặc tính của một xã hội nông nghiệp, tâm lý của người sản xuất, kinh doanh nhỏ còn có sự ảnh hưởng nhất định; nguồn lực con người chưa hội tụ đủ các tố chất cần thiết cho sự phát triển và hội nhập. Vấn đề quan hệ chủ thợ và hài hòa lao động trong từng doanh nghiệp, vấn đề vùng miền trong công tác cán bộ, trong các doanh nghiệp và cộng đồng. Sự phân tầng do có sự khác nhau, chênh lệch về lợi ích kinh tế, địa vị, học vấn...

(2) Vấn đề bất bình đẳng xã hội đang được sự quan tâm của mọi người. Bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công ích, tiếp cận cơ hội việc làm, cơ hội phát triển, cơ hội tham gia vào khu vực Nhà nước, các doanh nghiệp lớn. Cần rà soát, điều chỉnh các cơ chế, quy định bảo đảm sự công khai, minh bạch, bình đẳng trong các hoạt động, mối quan hệ giữa khu vực Nhà nước và tư nhân, các dịch vụ công.

(3) Giải quyết những mất cân đối trong giáo dục và đào tạo. Bên cạnh việc quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục bền vững, cần chú trọng đến tăng cường giáo dục cho con em người lao động làm việc ở Bình Dương. Trong 10 năm trở lại đây, tình hình dân nhập cư tăng nhanh theo tốc độ công nghiệp hóa của tỉnh, song tỉnh đã có nhiều giải pháp hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng đội ngũ nhà giáo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, không để xảy ra tình trạng thất học hoặc học ca ba. Vấn đề này cần được tiếp tục tính toán và triển khai triệt để trong thời gian tới, tạo sự tin tưởng cho người lao động. Phải thấy được tương lai phát triển của tỉnh phụ thuộc vào giáo dục. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất theo hướng lầu hóa, chuẩn hóa, tiếp tục chú ý đầu tư xây dựng các trường chuyên, trường chất lượng cao, trường tạo nguồn; đẩy mạnh xã hội hóa, hệ thống các trường trung học, đại học ngoài công lập, kể cả đại học liên kết với nước ngoài được mở rộng nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

(4) Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân cần được quan tâm hơn nữa để mỗi người dân Bình Dương được hưởng tốt nhất các chính sách của Nhà nước và ưu đãi cần thiết; không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. An toàn thực phẩm cơ bản được bảo đảm. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở được củng cố và phát triển, dịch vụ y tế phong phú. Y tế chất lượng cao phát triển thu hút các bệnh viện, bác sĩ hợp tác liên doanh, mở chi nhánh hoạt động tại Bình Dương; mở rộng các cơ sở y tế, các bệnh viện chuyên khoa và xã hội hóa y tế. Đặc biệt giải quyết tình trạng quá tải tại các cơ sở khám, chữa bệnh đang là thách thức lớn, công tác kiểm soát chất lượng điều trị còn khó khăn. Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế không đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp này.

Bảo đảm ASXH với tiêu chuẩn và chất lượng cao hơn. Mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả hệ thống an sinh xã hội đến mọi người dân, thực hiện quyền ASXH, tạo điều kiện trợ giúp người yếu thế. Tăng cường hơn nữa công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) và BHYT góp phần ổn định đời sống cho các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm thường xuyên, công nhân lao động khi ốm đau, thai sản. Giải quyết tốt hơn tình trạng số người tham gia BHXH, BHYT còn thấp so với lực lượng lao động tại tỉnh; tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT chưa đồng đều giữa các khu vực trong tỉnh.

Để làm được các công việc trên đây đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ của cả hệ thống chính trị cùng với sự huy động tốt các nguồn lực (Nhà nước, trong và ngoài tỉnh cũng như của nước ngoài và cả xã hội) tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội tương xứng với hạ tầng kinh tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và người dân. Tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, chăm sóc, giúp đỡ người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Phân cấp mạnh cho các địa phương và đề cao trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý, sử dụng, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện. Hoàn thiện các quy định về việc quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân, bảo đảm minh bạch, hiệu quả.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter