TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, trong đó có cộng đồng bà con Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng thể hiện được sự cởi mở, tinh thần phát huy trí tuệ,

Nhiều đề xuất nhằm phát triển kinh tế, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, đảm bảo những nhiệm vụ chính trị cũng như an sinh xã hội đã được các đại biểu Quốc hội góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII.

Ngày 11/11, tại Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức cuộc họp trao đổi, lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt tại Lào vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay từ giai đoạn đầu tiên xây dựng văn kiện Đại hội XIII, lãnh đạo Đảng và Tiểu ban văn kiện đã muốn đưa vào chủ đề Đại hội cụm từ "khơi dậy khát vọng."

Các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn tất Đại hội đúng tiến độ đề ra theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tạo tiền đề thuận lợi tiến tới Đại hội XIII của Đảng dự kiến tổ chức đầu năm 2021.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Báo cáo Chính trị của Đảng phải được sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong quá trình đóng góp, từ nội dung đánh giá đến phương hướng sắp tới.

Quay lên trên free html hit counter