Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận

Cập nhật: 10-01-2019 | 09:47:55

Công tác dân vận trong thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền, cơ quan Nhà nước các cấp quan tâm đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận là “Xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, nhân dân là chủ”.

Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận chính quyền được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống hành chính trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. “Năm dân vận chính quyền 2018” đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong nhận thức về vị trí, yêu cầu của công tác dân vận trong hệ thống hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đặc biệt đã khắc phục cơ bản tình trạng coi công tác dân vận là nhiệm vụ của hệ thống cơ quan dân vận, đoàn thể còn hệ thống hành chính chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Với mục tiêu bao trùm là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền; thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, cơ quan Nhà nước các cấp cần phải tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Đó là phải đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Dân vận là một trong những công tác quan trọng của Đảng, là nhân tố góp phần hình thành các nhiệm vụ cách mạng, tạo nên mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cấp thiết đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác dân vận là truyền bá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân để mọi người dân hiểu rõ, tin tưởng và quyết tâm thực hiện tốt.

Công tác dân vận không chỉ là tuyên truyền, vận động… mà nhiệm vụ của công tác dân vận là phải đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, biến thành hành động cách mạng sôi nổi, tự giác của các tầng lớp nhân dân. Công tác dân vận chỉ có thể đóng vai trò chủ động khi những người làm công tác dân vận phải hòa mình vào cuộc sống, có hiểu biết sâu sắc thực tiễn, nắm được ý nguyện chân chính của nhân dân phản ánh với Đảng. Bởi, công tác dân vận có vai trò rất quan trọng trong quá trình tạo ra sự đồng thuận xã hội. Muốn nhân dân đồng thuận, nhất trí, đoàn kết thì trước hết Đảng, chính quyền phải quan tâm đến lợi ích của họ. Phải lấy lợi ích thiết thân của người lao động làm cơ sở để xây dựng chủ trương, chính sách, xây dựng và phát triển địa phương, đất nước, bởi vì lợi ích là động lực thúc đẩy mọi hành động của nhân dân.

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter