Tiếp tục mua và đọc báo Đảng

Cập nhật: 06-12-2012 | 00:00:00
Ngày 21-11-2012, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Công văn số 1097/CV-TU về việc tiếp tục mua và đọc báo Đảng. Thực hiện Kết luận số 29/KL-TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí Đảng; nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tập trung thực hiện tốt những nội dung sau: - Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị khóa VIII và Kết luận số 29/KL-TW của Ban Bí thư (khóa XI) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Cần nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng của việc mua, đọc báo Đảng trong tình hình mới. Mỗi tổ chức Đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, nhất là vận dụng và quan tâm làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí Đảng. - Quan tâm, trang bị đầy đủ và bảo đảm mỗi chi bộ, Đảng bộ đều có các loại báo, tạp chí của Đảng, cụ thể là: 1 tờ báo Nhân dân số ra hàng ngày; 1 tờ báo Bình Dương và 1 tờ tạp chí Cộng sản. Kinh phí đặt mua các ấn phẩm trên được quyết toán theo chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức Đảng các cấp. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai mục đích. - Báo Bình Dương tích cực đổi mới, nâng chất lượng cả về nội dung và hình thức theo hướng sát thực tiễn hơn để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc; đồng thời, chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua hoạt động thông tin tuyên truyền của cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. - Bưu điện tỉnh cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng, có giải pháp hữu hiệu để tăng lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa. Phối hợp với Báo Bình Dương kiểm tra và báo cáo danh sách các chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh đặt mua báo Đảng hàng quý cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. - Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức theo dõi việc mua và đọc báo Đảng trên địa bàn tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy để có ý kiến chỉ đạo kịp thời. PHÒNG BĐ-PL
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter