Tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 14-03-2018 | 22:12:01

 UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-4-2018, thay thế các Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27-1-2011 và Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 27-6-2011 của UBND tỉnh.

Quyết định này áp dụng để phân hạng các doanh nghiệp thực hiện tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng Sách Xanh để tuyên dương, khen thưởng và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để được đưa vào danh sách đánh giá, phân hạng và xây dựng Sách Xanh, doanh nghiệp phải bảo đảm thỏa mãn cả 3 điều kiện. Một là, có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, hoặc giấy/phiếu xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, hoặc giấy/phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, hoặc quyết định phê duyệt/xác nhận đề án bảo vệ môi trường theo các quy định về bảo vệ môi trường. Hai là, có công trình xử lý chất thải và vận hành thường xuyên các công trình này. Ba là, không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và qua xác minh không bị cộng đồng nơi doanh nghiệp đặt nhà máy phản ánh về công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong thời gian ít nhất là 2 năm tính từ thời điểm đánh giá trở về trước.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, phân hạng doanh nghiệp theo các quy định hiện hành, gồm: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và công tác vệ sinh công nghiệp; tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên quan. Đặc biệt, quyết định quy định có điểm thưởng cho doanh nghiệp có một trong các chứng nhận ISO 14001 hoặc GMP hoặc OHSAS 18001, doanh nghiệp có các giải thưởng về môi trường và doanh nghiệp có sự tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường phục vụ cộng đồng.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter