Kết quả tìm kiếm cho "đơn vị sự nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 15

UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 

Cập Nhật 10-09-2020

UBND tỉnh vừa có Văn bản số 4236/UBND-NC về việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tag: đề án vị trí việc làm,đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài nguyên và Môi trường: 3/4 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 

Cập Nhật 21-06-2018

Các đơn vị này phải xác định giá trị tài sản để cơ quan có thẩm quyền công nhận, quyết định giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Tag: đơn vị sự nghiệp,công lập,chi thường xuyên,chi đầu tư

Sở Tài Nguyên và Môi Trường: 3 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 

Cập Nhật 06-06-2018

Các đơn vị này phải xác định giá trị tài sản để cơ quan có thẩm quyền công nhận, quyết định giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Cách xác định tiền thu đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

Cập Nhật 25-01-2018

Tại Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành đã bổ sung quy định về cách xác định tiền thu đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Tag: tiền thu đất,đơn vị,sự nghiệp

Cách xác định tiền thu đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

Cập Nhật 14-12-2017

Tại Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14-11-2017 đã bổ sung quy định về cách xác định tiền thu đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Tag: thu hồi đất,công lập

Các đơn vị sự nghiệp ngành y tế: Từng bước thực hiện tốt cơ chế tự chủ 

Cập Nhật 23-11-2017

Thời gian qua, một số đơn vị sự nghiệp ngành y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề án về thực hiện cơ chế tự chủ trong chi thường xuyên và bảo đảm một phần chi thường xuyên

Tag: Giám đốc Trung tâm Giám định y khoa

Ban hành Nghị quyết TW 6 về tiếp tục đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập 

Cập Nhật 27-10-2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,

Tag: Ban hành,Nghị quyết TW 6,tiếp tục đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập

778 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ 

Cập Nhật 20-03-2014

Hiện nay, toàn bộ 778 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đều thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (không bao gồm 91 đơn vị cấp xã). Trong đó gồm 186 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/ NĐ-CP (53 đơn vị thuộc khối tỉnh và 133 đơn vị thuộc khối huyện); 588 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP (83 đơn vị thuộc khối tỉnh và 505 đơn vị sự nghiệp thuộc khối huyện) và 4 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 96/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Sắp xếp một số chi cục và đơn vị sự nghiệp: Cần có sự thống nhất cao 

Cập Nhật 18-11-2013

Trong những năm qua, hệ thống các chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh với vai trò của mình đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển chung của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số đơn vị đã dần bộc lộ những mặt hạn chế. Hiệu quả hoạt động của một số đơn vị chưa tương xứng với kỳ vọng và mức độ đầu tư của Nhà nước…

Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 

Cập Nhật 16-07-2012

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2012/NĐ-CP, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), bãi bỏ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp Nhà nước tại Nghị định 83/2006/NĐ-CP ngày 17-8-2006.

Quay lên trên free html hit counter