Kết quả tìm kiếm cho "điều chỉnh sổ hộ khẩu"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Được điều chỉnh sổ hộ khẩu đồng thời với việc đổi thẻ căn cước công dân 

Cập Nhật 02-11-2019

Ngày 15-10-2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 4-3-2016 quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Tag: điều chỉnh sổ hộ khẩu,đổi thẻ căn cước công dân

Quay lên trên free html hit counter