Kết quả tìm kiếm cho "điện thương phẩm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 23

Công ty Điện lực Bình Dương: 2 tháng đầu năm 2021 điện thương phẩm đạt trên 2,2 tỷ kW 

Cập Nhật 16-03-2021

Trong tháng 2-2021, sản lượng điện thương phẩm Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện là 977 triệu kWh, giảm 20,23% so với tháng 1-2021.

Tag: Công ty Điện lực Bình Dương

Công ty Điện lực Bình Dương: Phấn đấu đạt 15 tỷ kWh điện thương phẩm trong năm 2021 

Cập Nhật 23-01-2021

Theo số liệu của Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD), năm 2020 tốc độ tăng sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 4,35%, thấp nhất từ năm 1998 đến nay.

Tag: Công ty Điện lực Bình Dương,điện thương phẩm

Công ty Điện lực Bình Dương: Sản lượng điện thương phẩm thực hiện gần 10 tỷ 310 triệu kWh 

Cập Nhật 14-10-2020

Trong 9 tháng năm 2020, Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện sản lượng điện thương phẩm 10 tỷ 309 triệu kWh, đạt 69,3% kế hoạch Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC)

Tag: Công ty Điện lực Bình Dương,điện thương phẩm

Sản lượng điện thương phẩm tăng 2,1% so với cùng kỳ 

Cập Nhật 02-10-2020

Theo PC Bình Dương, 9 tháng năm 2020, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 10,2 tỷ KWh, tăng 2,1% so với cùng

Tag: PC Bình Dương,điện thương phẩm

Công ty điện lực Bình Dương: Sản lượng điện thương phẩm tăng 9,6% 

Cập Nhật 18-11-2019

Trong tháng 10-2019, Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện sản lượng điện thương phẩm đạt 1,181 tỷ kWh, tính chung trong 10 tháng năm 2019 đạt 11,215 tỷ kWh, đạt 79,71% so với kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tag: điện lực Bình Dương

Công ty Điện lực Bình Dương: Sản lượng điện thương phẩm đạt trên 10 tỷ kWh 

Cập Nhật 18-10-2019

Trong 9 tháng năm 2019, sản lượng điện thương phẩm Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện là 10 tỷ 034 triệu kWh, đạt 71,32% so với kế hoạch, tăng 9,96% so với cùng kỳ năm 2018.

Tag: Điện lực Bình Dương

Công ty điện lực Bình Dương: Sản lượng điện thương phẩm đạt 7,678 tỷ kWh 

Cập Nhật 17-08-2019

Trong tháng 7-2019, sản lượng điện thương phẩm Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện 1,173 tỷ kWh, tính chung trong 7 tháng là 7,678 tỷ kWh, đạt 54,57% so với kế hoạch, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm 2018.

Tag: Công ty điện lực Bình Dương

Công ty Điện lực Bình Dương: 2 tháng đầu năm sản lượng điện thương phẩm tăng 9,83% 

Cập Nhật 20-03-2019

Trong 2 tháng đầu năm 2019, Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện sản lượng điện thương phẩm 1 tỷ 908 triệu kWh, đạt 13,56% so với kế hoạch, tăng 9,83% so với cùng kỳ năm 2018

Tag: Điện lực Bình Dương,điện thương phẩm tăng

Công ty điện lực Bình Dương: 11 tháng năm 2018 sản lượng điện thương phẩm đạt 93,48% kế hoạch năm 

Cập Nhật 18-12-2018

Trong tháng 11-2018, Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện sản lượng điện thương phẩm không tính ở cấp điện áp 110kV đạt 1 tỷ 034 triệu kWh,

Tag: Công ty,điện lực,Bình Dương

Sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 12% 

Cập Nhật 09-03-2016

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 2-2016, sản lượng điện thương phẩm toàn tập đoàn ước đạt 11,04 tỷ kW giờ, tăng 13,51% so cùng kỳ năm trước.

Tag: điện thương phẩm

Quay lên trên free html hit counter