Kết quả tìm kiếm cho "Bí thư Tỉnh ủy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tập trung học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 

Cập Nhật 07-12-2020

Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đi vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền

Tag: Ủy viên Thường vụ,Trưởng ban Tuyên giáo

Đồng chí Võ Văn Bá, Bí thư Thị ủy Tân Uyên: Nâng cao tính chiến đấu, hiệu quả của công tác tư tưởng 

Cập Nhật 11-08-2015

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã đã tập trung vào công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Tag: vo van ba,bi thu,thi uy,tan uyen,dai hoi

Quay lên trên free html hit counter