Kết quả tìm kiếm cho "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7

Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Cập Nhật 27-01-2021

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã trao đổi với báo chí về những giải pháp để đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tag: Giáo sư,Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới 

Cập Nhật 09-01-2021

Ngày 7/1 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,

Tag: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng 

Cập Nhật 07-01-2021

Nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhiệm kỳ qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản,

Tag: tư tưởng

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Cập Nhật 30-11-2020

Ngày 24/11/2020, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho gần 200 cán bộ, đảng viên thuộc Bộ Công Thương.

Tag: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Cập Nhật 15-10-2020

Hôm qua (14-10), tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã trình bày tham luận, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể

Tag: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh,lần thứ XI,tham luận,thảo luận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên 

Cập Nhật 16-07-2020

Hiện nay, có một số người băn khoăn về nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa thuộc về những thành phần nào, hay nói cách khác là nhiệm vụ đó thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Tag: "tự diễn biến","tự chuyển hóa"

Công tác chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Cập Nhật 09-07-2019

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân 6 tháng đầu năm 2019.

Tag: Đại tướng Lương Cường

Quay lên trên free html hit counter