Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch LĐLĐ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Ông Đặng Ngọc Tùng tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI 

Cập Nhật 30-07-2013

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến của đại biểu về các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2013-2018; Báo cáo giải trình tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội về các ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X tại Đại hội và Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Quay lên trên free html hit counter