Kết quả tìm kiếm cho "Hội nghị trực tuyến"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 167

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện đề án An ninh lương thực quốc gia 

Cập Nhật 18-03-2020

Sáng 18-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020.

Tag: An ninh lương thực,hội nghị trực tuyến

Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tuyến cơ sở 

Cập Nhật 06-07-2018

Ngày 6-7, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến cơ sở”.

Tag: hội nghị,trực tuyến,khám chữa bệnh,bảo hiểm y tế

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Cập Nhật 18-05-2018

Sáng 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5-2018.

Tag: hội nghị,trực tuyến,thông báo,kết quả,hội nghị,lần thứ 7

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng 

Cập Nhật 29-06-2017

Sáng 29- 6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng.

Tag: hội nghị trực tuyến,học tập nghị quyết

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy 

Cập Nhật 23-12-2016

Chiều 23-12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Uân Phúc chủ trì hội nghị.

Tag: Hội nghị trực tuyến,phòng,chống ma túy

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 

Cập Nhật 23-12-2016

Ngày 23-12, Bộ Tư Pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác tư pháp năm 2017. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tag: Bộ Tư Pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến

Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Cập Nhật 09-12-2016

(BDO) Sáng 9-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng

Tag: Hội nghị trực tuyến

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 

Cập Nhật 29-01-2016

Sáng 29-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tag: hội nghị trực tuyến,Đại hội Đại biểu

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 

Cập Nhật 28-12-2015

(BDO) Sáng 28-12, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Tag: hội nghị,trực tuyến,nghị quyết,quốc hội

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ 

Cập Nhật 15-10-2015

(BDO) Sáng 15-10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các vấn đề liên quan đến hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Tag: Hội nghị trực tuyến,Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Quay lên trên free html hit counter