Kết quả tìm kiếm cho "Kinh tế chuyển dịch đúng hướng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Sở Công Thương: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch đúng định hướng 

Cập Nhật 26-05-2018

Qua 2 năm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra, Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy Về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Tag: Nghị quyết Đại hội Đảng

Đảng bộ huyện Phú Giáo: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ 

Cập Nhật 08-10-2010

Ngày 7-10, Huyện ủy Phú Giáo vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2010. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những bước phát triển khá, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng 4,3% so với cùng kỳ; giá trị sản lượng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 14,85%. Toàn huyện đã triển khai thực hiện được 23 tuyến đường giao thông nông thôn, đạt 46,9% kế hoạch, khối lượng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đạt trên 80%. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện cũng đã kết nạp được 68 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 97,14% so với nghị quyết, tổ chức chuyển Đảng chính thức cho 99 đảng viên và chuẩn y kết quả đại hội 42/42 chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015.

Quay lên trên free html hit counter