Kết quả tìm kiếm cho "Nông nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 249

Nâng chất nông nghiệp đô thị 

Cập Nhật 19-04-2021

Với mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, TP.Dĩ An đang khuyến khích phát triển mô hình nông nghiệp đô thị (NNĐT), nông nghiệp công nghệ cao

Tag: nông nghiệp đô thị,nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp ngày càng nâng cao giá trị 

Cập Nhật 21-04-2020

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và các địa phương nên tình hình nông nghiệp

Tag: Nông nghiệp,công nghệ cao

Hoạt động khuyến công: Góp phần nâng cao năng lực cho doanh nghiệp 

Cập Nhật 22-10-2019

Từ nguồn vốn khuyến công, những năm qua ngành công thương của tỉnh đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư máy móc, cải tiến sản phẩm, đồng thời đào tạo lao động, khởi sự doanh nghiệp…

Tag: Hoạt động khuyến công,đào tạo lao động,khởi sự doanh nghiệp

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước 

Cập Nhật 20-12-2017

UBND tỉnh vừa ban hành Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Tag: năng lực cạnh tranh

Hội thảo phổ biến các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng 

Cập Nhật 30-11-2017

Sáng 30-11, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo phổ biến dự án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng cho Phòng Kinh tế các huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tag: hội thảo,dự án,hỗ trợ doanh nghiệp

Tái cơ cấu nông nghiệp để nâng tầm phát triển 

Cập Nhật 17-08-2017

Để nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp, tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững...

Tag: tái cơ cấu,nong nghiệp,công nghệ cao

Nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp 

Cập Nhật 04-08-2017

Nâng cao chất lượng lao động là việc làm cần thiết trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

Tag: Nâng cao chất lượng

Nghị quyết về cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 

Cập Nhật 05-06-2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Tag: cơ cấu,doanh nghiệp nhà nước

Nông nghiệp công nghệ cao ở Bến Cát: Nhiều mô hình có khả năng nhân rộng 

Cập Nhật 05-04-2012

Là huyện có tốc độ công nghiệp hóa - đô thị hóa nhanh, Bến Cát còn là địa phương có nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao cần nhân rộng...

Tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp: Luôn năng động, sáng tạo 

Cập Nhật 11-11-2011

Với ý nghĩa nâng cao nguồn nhân lực, những năm qua, tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp (ĐKDN) luôn phát huy vai trò xung kích sáng tạo, tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh góp phần vì tiến trình phát triển của tỉnh nhà.   Đoàn khối Doanh nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến

Quay lên trên free html hit counter