Kết quả tìm kiếm cho "có sử dụng đất"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 4

Cả nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt hơn 97,3% 

Cập Nhật 17-07-2019

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, 6 tháng qua, các lĩnh vực chuyên ngành do bộ quản lý có nhiều chuyển biến tích cực.

Tag: Cả nước,cấp giấy chứng nhận,quyền sử dụng đất,lần đầu,đạt hơn 97,3%

Quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

Cập Nhật 27-07-2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (bao gồm: Nghị định 43/2014/NĐ- CP, Nghị định 44/2014/NĐ-CP và Nghị định 47/2014/NĐ-CP)

Tag: quy định,chứng nhận,đất đai

Hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng đất 

Cập Nhật 28-02-2013

Thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 1993 và Nghị định số 64/CP ngày 27- 9-1993 của Chính phủ, các địa phương đã giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân với thời hạn sử dụng đất (SDĐ) là 20 năm và sẽ kết thúc vào năm 2013. Việc tiếp tục sử dụng, gia hạn SDĐ đối với các trường hợp này đã được quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai năm 2003 và khoản 1 Điều 34 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì khi hết thời hạn SDĐ, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản được tiếp tục SDĐ với thời hạn sử dụng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai, trừ trường hợp Nhà nước có quyết định thu hồi đất.   Đất nông nghiệp ở Bình Dương sản xuất luôn đạt hiệu quả bởi chuyển đổi mô hình kinh tế trang trại. Trong ảnh: Công nhân Công ty Cao su Dầu Tiếng không ngừng nâng cao tay nghề cạo mủ giỏi

Quay lên trên free html hit counter