Kết quả tìm kiếm cho "chấp hành"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 494

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

Cập Nhật 30-01-2021

Chiều 30-1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII.

Tag: Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 

Cập Nhật 19-12-2020

Sáng 18/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao.

Tag: Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ 

Cập Nhật 18-12-2020

Ngày 17/12, ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ.

Tag: Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Cập Nhật 17-12-2020

Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tag: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Cập Nhật 16-12-2020

Hội nghị đã thảo luận về các dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần XIII và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số báo cáo quan trọng khác.

Tag: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII 

Cập Nhật 08-10-2020

Ngày 8-10 là ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tag: Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Những nội dung quan trọng của Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cập Nhật 11-05-2020

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bàn và quyết định về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và

Tag: Ban Chấp hành Trung ương

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII 

Cập Nhật 12-05-2018

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:

Tag: Thông báo,Hội nghị lần thứ bảy,Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Thông báo Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cập Nhật 10-05-2017

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 10/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tag: Thông báo,Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Toàn văn thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cập Nhật 08-07-2016

Chiều 7-7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Thông báo Hội nghị.

Tag: Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Quay lên trên free html hit counter