Kết quả tìm kiếm cho "giao dịch dân sự"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Hậu quả pháp lý của các giao dịch dân sự do thành viên không có quyền đại diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện xác lập, thực hiện 

Cập Nhật 28-08-2020

Hậu quả pháp lý của các giao dịch dân sự do thành viên không có quyền đại diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện xác lập, thực hiện

Tag: Hậu quả pháp lý,giao dịch dân sự,phạm vi đại diện xác lập

Dân Tiên Lãng tiếp tục được giao đất nếu sử dụng đúng mục đích 

Cập Nhật 11-02-2012

 “Đối với đất nông nghiệp hộ gia đình đang sử dụng theo đúng mục đích, không vi phạm Luật đất đai thì dù có hết thời hạn cũng tiếp tục được giao để sản xuất”.

Quay lên trên free html hit counter