Kết quả tìm kiếm cho "hiện đại"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 478

Xây dựng đô thị Bình Dương hướng đến văn minh, hiện đại - Bài 1 

Cập Nhật 25-10-2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Bình Dương đã xây dựng chương trình đột phá về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh

Tag: Xây dựng đô thị,Bình Dương,văn minh,hiện đại

Bàu Bàng: Xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại 

Cập Nhật 09-05-2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, huyện Bàu Bàng đã triển khai Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2016-2020

Tag: Bàu Bàng,hạ tầng đồng bộ,hiện đại

Triển khai chương trình kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh  

Cập Nhật 12-04-2018

Sáng 12-4, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì họp Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc...

Tag: Triển khai,chương trình,kiểm tra,thực hiện,Nghị quyết,Đại hội

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng 

Cập Nhật 04-03-2017

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Tag: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Bàu Bàng: Tổ chức vận hành bộ phận một cửa hiện đại 

Cập Nhật 19-12-2016

UBND huyện Bàu Bàng vừa đưa vào vận hành bộ phận một cửa liên thông hiện đại cấp huyện, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tag: Bàu Bàng,Tổ chức,vận hành,bộ phận,một cửa,hiện đại

Dầu Tiếng: Tập trung hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn 

Cập Nhật 31-08-2016

Để tiếp tục đưa ngành nông nghiệp phát triển mạnh theo hướng hiệu quả cao, hiện đại; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong khu vực nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020

Tag: Dầu Tiếng,hiện đại hóa,nông nghiệp,nông thôn

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng 

Cập Nhật 09-06-2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng và đặt ra mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tag: Nghị quyết Đại hội XII

Huyện Bàu Bàng: Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 

Cập Nhật 09-11-2015

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện Bàu Bàng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra Chương trình hành động với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

Tag: Huyện Bàu Bàng,Thông qua,Chương trình,hành động,thực hiện,Nghị quyết,Đại hội,Đảng bộ,huyện nhiệm kỳ 2015-2020

Phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại 

Cập Nhật 29-04-2015

Thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước, từ sau khi tách tỉnh đến nay, ngành nông nghiệp của Bình Dương đã có những bước phát triển mạnh mẽ

Tag: nông nghiệp,công nghệ cao,nông nghiệp hiện đại

Hải quan Bình Dương: Không ngừng cải cách, hiện đại hóa  

Cập Nhật 14-03-2015

Trong nhiệm kỳ IV (2010-2015), Đảng ủy Cục Hải quan Bình Dương (HQBD) đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác đầu tư hiện đại hóa

Tag: Hải quan Bình Dương,Không ngừng cải cách,hiện đại hóa

Quay lên trên free html hit counter