Kết quả tìm kiếm cho "kế hoạch sử dụng đất"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 20

Bình Dương luôn bảo đảm ổn định kế hoạch sử dụng đất 

Cập Nhật 22-08-2019

Thực tế cho thấy, dù đã có kế hoạch điều chỉnh, được HĐND tỉnh thông qua nhưng vẫn có nhiều thay đổi, phát sinh cần điều chỉnh bổ sung

Tag: đất bình dương,tài nguyên môi trường

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 1-10 hàng năm 

Cập Nhật 10-07-2019

UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường chấn chỉnh công tác lập, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tag: kế hoạch,sử dụng đất

Quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Cập Nhật 07-03-2019

Căn cứ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, đến nay, việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thị, thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tag: Quản lý đất đai,theo quy hoạch,kế hoạch,sử dụng đất

Bàu Bàng: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

Cập Nhật 03-10-2018

Trên cơ sở kết quả đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các ngành, các cấp và cân đối khả năng đầu tư thực hiện, UBND huyện Bàu Bàng vừa xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Tag: Bàu Bàng: Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Hoàn thành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của cấp huyện 

Cập Nhật 09-02-2017

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 9 huyện, thị, thành phố (gọi chung là cấp huyện) đã được UBND tỉnh phê duyệt

Tag: Kế hoạch sử dụng đất

Lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện 

Cập Nhật 21-01-2016

Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Tag: kế hoạch sử dụng đất

Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2015: Tăng cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Cập Nhật 19-11-2014

Đây là một điểm nhấn cơ bản trong Dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2015, sẽ được UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII sắp tới.

Tag: sử dụng đất,kế hoạch,phi nông nghiệp,đất nông nghiệp

Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 9 huyện, thị, thành phố 

Cập Nhật 06-11-2014

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa họp thông qua Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 9 huyện, thị, thành phố.

Tag: Sở Tài nguyên và Môi trường,thẩm định kế hoạch sửdụng đất

Đã hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp 

Cập Nhật 30-10-2014

Thực hiện từ năm 2009, đến nay, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt và công bố công khai rộng rãi, giúp người sử dụng đất dễ dàng truy cập thông tin về quy hoạch sử dụng đất.

Tag: kế hoạch sử dụng đất các cấp

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Nên thông tin rộng rãi đến nhân dân 

Cập Nhật 16-10-2014

Đó là ý kiến của người dân khi đóng góp về Luật Đất đai năm 2013. Người dân kiến nghị các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên thông tin rộng rãi đến nhân dân.

Tag: Quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất

Quay lên trên free html hit counter