Kết quả tìm kiếm cho "không thực hiện"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 5

Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Khẳng định giá trị trường tồn của bản Di chúc 

Cập Nhật 24-09-2019

Sáng qua (23-9), tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tag: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Khẳng định các giá trị to lớn của bản Di chúc 

Cập Nhật 23-09-2019

Sáng 23-9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tag: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,hội nghị trực tuyến

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiện tốt vai trò trong kháng chiến và thời bình 

Cập Nhật 31-08-2015

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký thành lập Bộ Lao động và Cứu tế xã hội trong tổng số 13 bộ, để bảo đảm những nhiệm vụ về Lao động - Thương binh và Xã hội trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng nước ta.

Tag: lao động,thương binh,xã hội,thực hiện tốt,vai trò,kháng chiến,thời bình

Sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình số 31/CTr-TU của Tỉnh ủy: Các giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức truyền thống được khẳng định và phát huy 

Cập Nhật 15-10-2013

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình số 31/CTr-TU ngày 31-10-2011 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; đầu tư, xây dựng và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015; các cấp, các ngành đã có bước cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình đề ra.  Khai mạc Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín” năm 2013 nhằm thu hút khách du lịch đến với vườn cây ăn trái Lái Thiêu

Thực hiện tốt công tác chính sách đối với người tham gia kháng chiến 

Cập Nhật 30-07-2012

Sau hơn 4 năm thực hiện, các cơ quan, đoàn thể ở cả 3 cấp đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với nhau trong phân công trách nhiệm và xử lý hài hòa, thấu đáo những phát sinh, vướng mắc trong thực tiễn. Qua đó, đến nay toàn tỉnh đã thẩm định đề nghị trên giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 290 gần 3.500 trường hợp, với số tiền hơn 13 tỷ đồng; Quyết định 142 gần 1.800 trường hợp, với số tiền trên 8 tỷ đồng, phối hợp với địa phương cấp 971 thẻ BHYT cho đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ...

Quay lên trên free html hit counter