Kết quả tìm kiếm cho "người đứng đầu"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 62

Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu 

Cập Nhật 03-10-2018

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”

Tag: trách nhiệm,người đứng đầu

Tinh giản bộ máy và trách nhiệm người đứng đầu 

Cập Nhật 21-07-2018

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính đặt ra một yêu cầu là cần thông suốt về mặt tư tưởng, quan điểm đối với từng cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là đối với người đứng đầu đơn vị.

Tag: tinh giản bộ máy,trách nhiệm người đứng đầu

Xây dựng tác phong, phát huy vai trò của người đứng đầu 

Cập Nhật 15-01-2018

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thời gian qua, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phường Dĩ An (TX.Dĩ An) đã xây dựng tác phong, phát huy vai trò tiên phong

Tag: tác phong,người đứng đầu

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên 

Cập Nhật 10-01-2018

Sáng 11-1, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt kế hoạch và triển khai học tập nội dung chuyên đề năm 2018

Tag: Chỉ thị 05-CT/TW,phong cách,tác phong,người đứng đầu,cán bộ,đảng viên

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền 

Cập Nhật 12-12-2017

Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp với nhân dân là cách làm vừa nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Tag: cấp ủy Đảng

TX.Tân Uyên: Thông qua Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan Nhà nước với đại diện các thành phần kinh tế 

Cập Nhật 17-12-2015

Sáng 16-12, UBND TX.Tân Uyên tổ chức cuộc họp thông qua Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan Nhà nước với đại diện các thành phần kinh tế trên địa bàn thị xã theo Chỉ thị số 49-CT/TU

Tag: TX.Tân Uyên,Quy chế,đối thoại,trực tiếp,người đứng đầu cơ quan Nhà nước,đại diện các thành phần kinh tế

Công tác PCCC: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở 

Cập Nhật 11-08-2014

Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là nhiệm vụ của toàn dân, trong đó vai trò trách nhiệm của người đứng đầu là rất quan trọng trong việc tổ chức phòng ngừa và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố

Những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013: Trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và sử dụng đất đai 

Cập Nhật 10-04-2014

 Tại điều 208 và 209 Luật Đất đai năm 2013 đã bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu UBND các cấp. Việc bổ sung những điều này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai…

Người đứng đầu cơ quan có thể bị kỷ luật nếu không tiếp dân 

Cập Nhật 31-05-2013

Nếu vụ việc quan trọng thì người đứng đầu cơ quan phải bố trí thời gian tiếp và giải quyết những kiến nghị của công dân

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 21-07-2011

Đó là nội dung của Chỉ thị 04/2011/CT-UBND của UBND tỉnh ký ngày 7-7-2011. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị và giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng trong các ngành, các cấp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với chương trình hành động và việc làm cụ thể của mỗi ngành, mỗi cấp, cá nhân, đơn vị. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các nội dung phòng, chống tham nhũng được nêu trong Văn kiện Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và nghiêm túc thực hiện nghị định và các văn bản khác có liên quan về quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý phụ trách và thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Quay lên trên free html hit counter