Kết quả tìm kiếm cho "nghị quyết"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1000

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2020 

Cập Nhật 08-10-2020

Sáng 8-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 45 nhằm thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng cuối cùng trong chương trình làm việc của Tỉnh ủy khóa X.

Tag: hội nghị,ban chấp hành đảng bộ,bình dương,lần 45

Xã An Thái, huyện Phú Giáo: “Trái ngọt” từ sự quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

Cập Nhật 26-05-2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, trong 5 năm qua, Đảng ủy xã An Thái đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp cụ thể đưa nghị quyết của Đảng

Tag: Xã An Thái,Trái ngọt,Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

Hội nghị TW 6 Khóa XII bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng 

Cập Nhật 04-10-2017

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 4/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tag: Hội nghị TW 6 Khóa XII,quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Tất cả kiến nghị của cử tri đã được giải quyết đúng thời hạn 

Cập Nhật 15-11-2016

Sáng 15-11, bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội nghe Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Tag: cử tri,quốc hội,đại biểu,kiến nghị

Nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII rất toàn diện và sâu sắc… 

Cập Nhật 03-11-2016

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tag: Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII

Đồng thuận đưa nghị quyết đi vào cuộc sống 

Cập Nhật 29-10-2015

Thống nhất trong tư tưởng và hành động, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh sẽ ra sức thi đua để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống.

Tag: đồng thuận,nghị quyết,vào cuộc sống

Cử tri gửi Quốc hội nhiều kiến nghị giải quyết các vấn đề hệ trọng 

Cập Nhật 20-10-2015

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, sáng 20-10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Tag: kiến nghị cử tri,quốc hội

HĐND tỉnh thông qua 22 Nghị quyết quan trọng 

Cập Nhật 10-12-2014

(BDO) Sáng 10-12, kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII tiếp tục ngày làm việc thứ 3, thông qua 22 Nghị quyết quan trọng.

Tag: HĐND tỉnh,thông qua 22 Nghị quyết

Thị ủy Thuận An: Tổ chức hội nghị triển khai quán triệt và thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị 

Cập Nhật 08-05-2014

Việc triển khai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung của quy chế, quy định, thống nhất về nhận thức và việc thực hiện quy chế, quy định đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trên cơ sở đó nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Nghị định thi hành Luật Đất đai sẽ giải quyết bất cập trong thực tiễn 

Cập Nhật 24-04-2014

 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai tiếp tục bám sát tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đấy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Quay lên trên free html hit counter