Kết quả tìm kiếm cho "nguon nhan luc"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 122

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp quản trị công nghệ Bình Dương: Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Cập Nhật 20-10-2020

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đem đến những thay đổi về sản xuất và cơ cấu nhân lực trong thị trường lao động tương lai.

Tag: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp quản trị công nghệ Bình Dương,Đào tạo nguồn nhân lực,công nghiệp 4.0

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Nền tảng tiên quyết trong xây dựng thành phố thông minh 

Cập Nhật 01-06-2020

Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giáo dục - đào tạo, môi trường đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng vào thực tiễn

Tag: nguồn nhân lực,thành phố thông minh

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

Cập Nhật 26-11-2019

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mà cụ thể là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở huyện Bàu Bàng thời gian qua đã được triển khai thực hiện tốt.

Tag: Phát triển nguồn nhân lực,Bàu Bàng

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

Cập Nhật 18-10-2018

Trong những năm qua, Bình Dương luôn quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực và thực hiện tốt các chính sách thu hút nguồn nhân lực.

Tag: Đào tạo,nguồn nhân lực,đáp ứng,cuộc cách,mạng công,nghiệp 4.0

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Cập Nhật 27-12-2016

Với nhận thức sâu sắc về yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng cho sự phát triển bền vững, quyết định chất lượng tăng trưởng, đáp ứng quá trình phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ của địa phương

Tag: nguồn nhân lực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Cập Nhật 16-12-2016

Trong giai đoạn 2006- 2010, tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

Tag: nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực: Chung tay đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

Cập Nhật 23-10-2015

Hướng tới một lực lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, Bình Dương đang nỗ lực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Tag: nguồn nhân lực,ĐH Quốc tế Miền Đông

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Cập Nhật 17-10-2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chương trình số 20-CTHĐ/TU ngày 20-7-2011 về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2015”.

Tag: nguồn nhân lực,nâng cao chất lượng

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực 

Cập Nhật 16-06-2015

(BDO) Sáng nay 16-6, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam (2011-2020)

Tag: Becamex,so ke hoach dau tu,nguon nhan luc

Bảo đảm nguồn nhân lực ngành y tế: Vẫn còn khó khăn 

Cập Nhật 23-10-2014

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, vấn đề bảo đảm nguồn nhân lực y tế luôn được tỉnh và ngành y tế quan tâm.

Tag: nguồn nhân lực ngành y tế

Quay lên trên free html hit counter