Kết quả tìm kiếm cho "phạm vi đại diện xác lập"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Hậu quả pháp lý của các giao dịch dân sự do thành viên không có quyền đại diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện xác lập, thực hiện 

Cập Nhật 28-08-2020

Hậu quả pháp lý của các giao dịch dân sự do thành viên không có quyền đại diện hoặc vượt quá phạm vi đại diện xác lập, thực hiện

Tag: Hậu quả pháp lý,giao dịch dân sự,phạm vi đại diện xác lập

Quay lên trên free html hit counter